קורסים

49600 - סדנה בין מקצועית

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2017

מהלך העשורים האחרונים בקעת בית נטופה הפכה לזירת התכתשות בין שימושי קרקע. אזורים רבים הופכים למוקדי תיירות לצד שימושים מסורתיים יותר של חקלאות מודרנית ומסורתית . כל זה מתרחש לצד בעיות ניקוז ותוכניות הסדרה במרחב אשר רגיש פוליטית. התחרות על משאב הקרקע יוצרת מתחים בין אוכלוסיות ובן שיקולים כלכלים, בריאותיים, סביבתיים ופוליטיים. הסדנא השנה (תשע"ז) תתמקד בקעת בית נטופה. הסדנא תבחן את הסיבות לתחרות על משאב הקרקע, תוך התמקדות בקונפליקטים העולים ,ודרכים ליישוב קונפליקטים בין שימושי קרקע מתחרים.

מדיניות מזון

סמסטר: 
חורף
מוצע: 
2017

מדיניות מזון היא נושא ייחודי. מרצה מאוניבריסטת אוקספורד יעביר באופן חד פעמי קורס מיוחד זה. הקורס יועבר בשפה האנגלית.

40422 - גישות במדיניות סביבתית

סמסטר: 
סתיו
מוצע: 
2017

ההתמודדות עם בעיות סביבתיות היא תולדה של הדרך שבה בעיות אלו מוגדרות. בקורס יוצגו על כן ההגדרות השונות למהות הבעיות הסביבתיות, והרקע לכל אחת מהגדרות אלו. הניגודים בין ההגדרות השונות הם הרקע והבסיס להבנה של הויכוחים על דרכי ההתמודדות הרצויות והראויות בתחום הסביבתי. לניגודים אלו יש לעיתים היסטוריה ארוכה. על כן נעמוד על השורשים לניגודים אלו, ועל הביטוי הנוכחי שלהם בשיח המדיניות. את הקורס מעביר פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הסזפר המתקדם ללימודי סביבה, מומחה בנושאי מדיניות סביבה.

רשימת הנושאים בקורס:

73555 - שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

 

Use of R programming for the statistical analysis of ecological, environmental and behavioural data; data management, descriptive statistics, graphical representation, distributions, hypothesis testing - comparing means, relationships between two variables (correlation, regression, contingency table, Chi-square), non-parametric statistics, generalized linear models, survival analysis, logistic and log-linear regressions, more.

 

Course plan:

49610 - סדנה לתלמידי מחקר בתחומי הסביבה

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

 

מהלך הלימודים לתואר שלישי מדגיש התמחות. אך בפועל חוקרים בתחומי הסביבה השונים נדרשים יותר ויותר לעבוד בצוותים רב-תחומיים, ולהציג את הצעות ותוצאות המחקר שלהם בפני קהל רב-תחומי.  בכדי לפתח את היכולות הרב-תחומיות, ברמה הגבוהה ביותר, בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מציע סדנה לתלמידי מחקר.

49601 - דיני סביבה

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

את הקורס דיני סביבה מעביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. עמית מביא עימו את הידע המשפטי את הידע המעשי בתחום. כמנכ"ל אדם טבע ודין העיסוק העיקרי של עמית הינו בדיני סביבה בישראל בסוגיות הבוערות ביותר בימינו. בקורס דיני סביבה ידונו הסטודנטים במספר נושאים:

73544 - תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2016

 

פיתוח בר-קיימא מהווה אתגר דחוף כשהבעיה היא כיצד ניתן לפתח את הכלכלה העולמית באופן המשתף חברתית ותוך יצירת ממשק בר-קיימא עם הסביבה. הקורס "תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים" (73544( מתאר את יחסי הגומלין הסבוכים שמתקיימים בין הכוחות הכלכליים והסביבתיים, תוך הדגשת המגבלות האקולוגיות, האקלימיות, הדמוגרפיות, החברתיות ועוד. במקביל, יש לפעילות האנושית (כגון חקלאות, שימושי קרקע שונים, פיתוח אורבני, ועוד) השפעה מזיקה על הסביבה.