סגל

פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

פרופ' ערן פייטלסון

הפקולטה למדעי החברה
ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה
המחלקה לגיאוגרפיה
המחלקה לגיאוגרפיה חדר: 4610
02-5883346

תחומי מחקר: חקר המדיניות הסביבתית ודרכי התהוותה, מדיניות מים, בדגש על ניהול מים חוצי-גבולות, בעיקר בהקשר הישראלי-ערבי, מדיניות תכנון וקרקע ומדיניות …

פרופ' איתי פישהנדלר, ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

פרופ' איתי פישהנדלר

הפקולטה למדעי החברה
ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
המחלקה לגיאוגרפיה
המחלקה לגיאוגרפיה, חדר: 4609
02-5883349

תחומי מחקר: יישוב סכסוכים סביבתיים, ממשל ושינוים אקלימים ופוליטיקה סביבתית, קבלת החלטות בפיתוח משאבי מים ובעיקר אנרגיה מתחדשת.