סגל

פרופ' איתי פישהנדלר, ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

פרופ' איתי פישהנדלר

הפקולטה למדעי החברה
ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
המחלקה לגיאוגרפיה
המחלקה לגיאוגרפיה, חדר: 4609
02-5883349

תחומי מחקר: יישוב סכסוכים סביבתיים, ממשל ושינוים אקלימים ופוליטיקה סביבתית, קבלת החלטות בפיתוח משאבי מים ובעיקר אנרגיה מתחדשת.