73544 - תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים

 

פיתוח בר-קיימא מהווה אתגר דחוף כשהבעיה היא כיצד ניתן לפתח את הכלכלה העולמית באופן המשתף חברתית ותוך יצירת ממשק בר-קיימא עם הסביבה. הקורס "תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים" (73544( מתאר את יחסי הגומלין הסבוכים שמתקיימים בין הכוחות הכלכליים והסביבתיים, תוך הדגשת המגבלות האקולוגיות, האקלימיות, הדמוגרפיות, החברתיות ועוד. במקביל, יש לפעילות האנושית (כגון חקלאות, שימושי קרקע שונים, פיתוח אורבני, ועוד) השפעה מזיקה על הסביבה.

 

הקורס יקנה לתלמידים מושגים מרכזיים בניהול וכלכלה סביבתית של תכנון ופיתוח ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית; יובן הקשר בין תכנון סביבתי ותכנון יעוד הקרקע; יידונו הדילמות בפיתוח ותכנון סביבתי והאמצעים להתמודד עמן; תידון חשיבותה של המודעות לסביבה בקרב הפרט, קבוצות עניין (לחץ) באוכלוסייה והממשלה הקובעת את המדיניות; ותוצג מדיניות  הפיתוח הסביבתי בישראל. הקורס יפעל לפיתוח המודעות אצל התלמידים לתכנון הסביבתי תוך שילוב מושגים מעולם כלכלת סביבה וכלכלת פיתוח והדגשת ממדי הזמן והמרחב בתכנון בר-קיימא.

 

את הקורס תלמד ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, והוא יתקיים בסמסטר א' תשע"ה בפורמט חדש המשלב שיעורים אינטרנטיים ופגישות בכיתה (Flipped Classroom format). זהו הקורס הראשון בפורמט זה באוניברסיטה העברית, ואולי גם בארץ. ההרצאות בקורס תתקיימנה ב- 7 פגישות בנות שעתיים כל אחת (פעם בשבועיים בימי ג' בין 18:15-20:00) בחדר 9א' בקמפוס רחובות, ותשודרנה באמצעות מערכת אינטראקטיבית לחדר 3401 בהר הצופים. ההרצאות המוקלטות של הקורס The Age of Sustainable Development (המורה פרופ' ג'פרי סאקס מאונ' קולומביה) תהיינה זמינות לתלמידים דרך מערכת Coursera.

 

 

סמסטר: 
שנה: 
2016