קורסים מיוחדים

40683 - קורס וסדנא בהיסטוריה אקלימית - סביבתית

סמסטר: 
א
שנה: 
2017

החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ובית הספר המתקדם לסביבה יקיימו קורס מרוכז וסדנא בהיסטוריה סביבתית.
הקורס מיועד לתלמידי מוסמך ודוקטורט והוא בהיקף של 2 נזי'ם. הקורס כולל חמישה מפגשים שבהם תתבצע סקירה של המחקר העכשווי
בהיסטוריה אקלימית.
המפגשים יתקיים בתאריכים הבאים 23 באוקטובר; 43 באוקטובר; 7 בנובמבר; 23 בנובמבר ו- 20 בנובמבר בין השעות 10:30 - 12:00. המפגשים ילוו בקריאת מאמרים.

בנוסף, ישתתפו התלמידים בסדנה בין לאומית.

פרטים בקובץ המצורף.

73544 - תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים

סמסטר: 
שנה: 
2016

 

פיתוח בר-קיימא מהווה אתגר דחוף כשהבעיה היא כיצד ניתן לפתח את הכלכלה העולמית באופן המשתף חברתית ותוך יצירת ממשק בר-קיימא עם הסביבה. הקורס "תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים" (73544( מתאר את יחסי הגומלין הסבוכים שמתקיימים בין הכוחות הכלכליים והסביבתיים, תוך הדגשת המגבלות האקולוגיות, האקלימיות, הדמוגרפיות, החברתיות ועוד. במקביל, יש לפעילות האנושית (כגון חקלאות, שימושי קרקע שונים, פיתוח אורבני, ועוד) השפעה מזיקה על הסביבה.