49602 - פרקים נבחרים בבעיות הסביבה

הקורס מיועד לסטורנטים שאינם מגיעים מרקע של מדעים ללימודי תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, התמחות בבריאות הציבור והתמחויות נוספות אשר אינן מהמדעים המדוייקים. הקורס ידון ויניח מושגי יסוד מדעיים בשלושה נושאים עיקריים: אקולוגיה, אוויר, מים. הקורס ניתן על ידי מרצים מן החוץ המתמחים בנושאים אלו והעוסקים בהם מדי יום במסגרת עבודתם.

 

סמסטר: 
א
שנה: 
2019
ראה גם: קורסי ליבה