קורסים

40422 - גישות במדיניות סביבתית

סמסטר: 
א
שנה: 
2020

ההתמודדות עם בעיות סביבתיות היא תולדה של הדרך שבה בעיות אלו מוגדרות. בקורס יוצגו על כן ההגדרות השונות למהות הבעיות הסביבתיות, והרקע לכל אחת מהגדרות אלו. הניגודים בין ההגדרות השונות הם הרקע והבסיס להבנה של הויכוחים על דרכי ההתמודדות הרצויות והראויות בתחום הסביבתי. לניגודים אלו יש לעיתים היסטוריה ארוכה. על כן נעמוד על השורשים לניגודים אלו, ועל הביטוי הנוכחי שלהם בשיח המדיניות. את הקורס מעביר פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הסזפר המתקדם ללימודי סביבה, מומחה בנושאי מדיניות סביבה.

רשימת הנושאים בקורס:

49601 - דיני סביבה

סמסטר: 
ב
שנה: 
2020

את הקורס דיני סביבה מעביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. עמית מביא עימו את הידע המשפטי את הידע המעשי בתחום. כמנכ"ל אדם טבע ודין העיסוק העיקרי של עמית הינו בדיני סביבה בישראל בסוגיות הבוערות ביותר בימינו. בקורס דיני סביבה ידונו הסטודנטים במספר נושאים:

49602 - פרקים נבחרים בבעיות הסביבה

סמסטר: 
א
שנה: 
2019

הקורס מיועד לסטורנטים שאינם מגיעים מרקע של מדעים ללימודי תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, התמחות בבריאות הציבור והתמחויות נוספות אשר אינן מהמדעים המדוייקים. הקורס ידון ויניח מושגי יסוד מדעיים בשלושה נושאים עיקריים: אקולוגיה, אוויר, מים. הקורס ניתן על ידי מרצים מן החוץ המתמחים בנושאים אלו והעוסקים בהם מדי יום במסגרת עבודתם.

 

49610 - סדנה לתלמידי מחקר בתחומי הסביבה

סמסטר: 
ב
שנה: 
2019

 

מהלך הלימודים לתואר שלישי מדגיש התמחות. אך בפועל חוקרים בתחומי הסביבה השונים נדרשים יותר ויותר לעבוד בצוותים רב-תחומיים, ולהציג את הצעות ותוצאות המחקר שלהם בפני קהל רב-תחומי.  בכדי לפתח את היכולות הרב-תחומיות, ברמה הגבוהה ביותר, בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מציע סדנה לתלמידי מחקר.

49600 - סדנה בין מקצועית

סמסטר: 
ב
שנה: 
2019

The Yarkon river surrounding has become a fruitful ground for conflict, instead of production and produce. Clashes between Israeli Arabs, farmers, polluting industries and tourism initiative creates tension among competing interests bringing into focus the conflict between environment and development. The workshop will delve into the causes of these conflicts, comparing them with conflicts elsewhere in the world. Is this a follow ground for sustainability? Who is creating the policy? Locally? Nationally? 

49626 - אפידמיולוגיה גיאוגרפית

סמסטר: 
א
שנה: 
2018

קורס ייחודי וחד פעמי בנושא אפידמיולוגיה גיאוגרפית.

 

Instructor: Olaf Berke

Associate Professor of Statistical Epidemiology, Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Canada

 

Description:

This course introduces the basic and some advanced statistical methods for the analysis of spatial or geographical data in epidemiology and public health. 

73555 - שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ובמדעי הסביבה

סמסטר: 
ב
שנה: 
2018

 

Use of R programming for the statistical analysis of ecological, environmental and behavioural data; data management, descriptive statistics, graphical representation, distributions, hypothesis testing - comparing means, relationships between two variables (correlation, regression, contingency table, Chi-square), non-parametric statistics, generalized linear models, survival analysis, logistic and log-linear regressions, more.

 

Course plan:

40683 - קורס וסדנא בהיסטוריה אקלימית - סביבתית

סמסטר: 
א
שנה: 
2017

החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ובית הספר המתקדם לסביבה יקיימו קורס מרוכז וסדנא בהיסטוריה סביבתית.
הקורס מיועד לתלמידי מוסמך ודוקטורט והוא בהיקף של 2 נזי'ם. הקורס כולל חמישה מפגשים שבהם תתבצע סקירה של המחקר העכשווי
בהיסטוריה אקלימית.
המפגשים יתקיים בתאריכים הבאים 23 באוקטובר; 43 באוקטובר; 7 בנובמבר; 23 בנובמבר ו- 20 בנובמבר בין השעות 10:30 - 12:00. המפגשים ילוו בקריאת מאמרים.

בנוסף, ישתתפו התלמידים בסדנה בין לאומית.

פרטים בקובץ המצורף.

73544 - תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים

סמסטר: 
שנה: 
2016

 

פיתוח בר-קיימא מהווה אתגר דחוף כשהבעיה היא כיצד ניתן לפתח את הכלכלה העולמית באופן המשתף חברתית ותוך יצירת ממשק בר-קיימא עם הסביבה. הקורס "תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים" (73544( מתאר את יחסי הגומלין הסבוכים שמתקיימים בין הכוחות הכלכליים והסביבתיים, תוך הדגשת המגבלות האקולוגיות, האקלימיות, הדמוגרפיות, החברתיות ועוד. במקביל, יש לפעילות האנושית (כגון חקלאות, שימושי קרקע שונים, פיתוח אורבני, ועוד) השפעה מזיקה על הסביבה.