חדשות אחרונות

7bf785020c86f99c7a684381109137e1

למה לימודי סביבה?

 

בעשור האחרון אנו עדים לצורך גדל והולך באנשים בעלי הכשרה אקדמית ומעשית רב תחומית, הן בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי, אשר יתמודדו בסוגיות סביבתיות רחבות היקף הן ברמת קידום מחקר מדעי ומעשי בתחום והן ביישומו בשטח.

לשם כך, הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים, בית ספר מתקדם רב תחומי ללימודי סביבה.

מטרת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה היא להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה אשר יתמודדו עם סוגיות רחבות היקף במבט על תחומי ובין לאומי.

בית הספר מכשיר דור צעיר אשר יהווה את עתודת החוקרים המובילים בתחומי הסביבה ואשר ינהיג את הסביבה העסקית, הציבורית והפוליטית למציאות בת קיימא.

תכניות הלימוד הינן בשיתוף עם פקולטות שונות באוניברסיטה, להלן התכניות הקיימות כיום:

מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה - הפקולטה למדעי החברה 

מוסמך במדעי הסביבה - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

התמחות בבריאות וסביבה בבית הספר לבריאות הציבור 

התמחות בניהול תכנון ומדיניות סביבה - בפקולטה למדעי החברה

אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית