40683 - קורס וסדנא בהיסטוריה אקלימית - סביבתית

החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ובית הספר המתקדם לסביבה יקיימו קורס מרוכז וסדנא בהיסטוריה סביבתית.
הקורס מיועד לתלמידי מוסמך ודוקטורט והוא בהיקף של 2 נזי'ם. הקורס כולל חמישה מפגשים שבהם תתבצע סקירה של המחקר העכשווי
בהיסטוריה אקלימית.
המפגשים יתקיים בתאריכים הבאים 23 באוקטובר; 43 באוקטובר; 7 בנובמבר; 23 בנובמבר ו- 20 בנובמבר בין השעות 10:30 - 12:00. המפגשים ילוו בקריאת מאמרים.

בנוסף, ישתתפו התלמידים בסדנה בין לאומית.

פרטים בקובץ המצורף.

סמסטר: 
א
שנה: 
2017