49601 - דיני סביבה

את הקורס דיני סביבה מעביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. עמית מביא עימו את הידע המשפטי את הידע המעשי בתחום. כמנכ"ל אדם טבע ודין העיסוק העיקרי של עמית הינו בדיני סביבה בישראל בסוגיות הבוערות ביותר בימינו. בקורס דיני סביבה ידונו הסטודנטים במספר נושאים:

1. הקדמה - האדם במרכז הסביבה 
2. מהו צדק חברתי? 
3.למי שייך המרחב הציבורי הפתוח? 
4. הזכות לבריאות 
4א. זיהום אוויר 
4ב. פסולת ופסולת מסוכנת 
4ג. זיהום ים ונחלים 
4ד. זיהום קרקע 
4ה. קרינה 
5. תכנון סביבתי נאות 
5א. היכרות עם מערכת התכנון בארץ 
5ב. התשתית העובדתית הנאותה טרם תכנון: החובה לספק תשתית נאותה 
5ג. שיתוף בהליכי תכנון, זכות ההתנגדות והתכנון המפורט 
5ד. השמירה על השטחים הפתוחים 
5ה. הזכות לשטח עירוני פתוח 
6. איכות הסביבה בראי חוק חופש המידע - הצורך בשקיפות 
7. כלכלה וסביבה 
8. התחממות גלובלית והשפעתה על מדינת ישראל 
9. בנייה ירוקה

סמסטר: 
ב
שנה: 
2020
ראה גם: קורסי ליבה