ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

מספר חוג: 815 

לימודי מדיניות וניהול סביבה ומשאבי טבע

התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים.  בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול. עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה באה להכשיר מומחים בתחום המדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.  התכנית נכללת בין תכניות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה, שהוא בי"ס על-פקולטטי, המתמקד בקידום יחסי הגומלין בין דיסציפלינות במטרה להכשיר תלמידים לעבודה ומחקר בצוותים רב-תחומיים בנושאי סביבה.

משך הלימודים

הלימודים נערכים במהלך שנתיים (ארבעה סמסטרים).

ניתן ללמוד בכל סמסטר יום מלא ועוד חצי יום אחה"צ. ימי הלימוד: ג' וד'.

מבנה הלימודים

בתכנית הלימודים מספר רכיבים:

הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת הבעיות הסביבתיות ולעבודה בצוותים משותפים עם חוקרים ומומחים מהמדעים הניסויים.

הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.

הרכיב השלישי הם קורסים מתודיים שנועדו להקנות בסיס למחקר סביבתי במדעי החברה.

הרכיב הרביעי הוא הקניית כלי עבודה המשמשים בשדה המעש ובכלל זאת תרגול בכלי עבודה יישומיים.

את התכנית ניתן ללמוד הן לתואר מחקרי והן לתואר לא מחקרי. הסטודנטים יוכלו להתמקד בניהול ומדיניות סביבתית, או בניהול ומדיניות משאבי טבע.

פירוט התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

היקף הלימודים

 

מסלול מחקרי

מסלול לא מחקרי

 

קורסים:

 

36 נ"ז

 

40 נ"ז

עבודות סמינריוניות:

4 נ"ז

8 נ"ז

סה"כ:

40 נ"ז

48 נ"ז

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            65%

             עבודת גמר                                                        35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            100%

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 82 בלימודי התואר הראשון.

  • ריאיון אישי עם ראש התכנית וחבר סגל נוסף.

ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה, רשאי לקבל תלמידים שציון הבוגר שלהם נופל מ-82 במידה והוכיחו ניסיון יוצא דופן או באים מתחום עניין שלתכנית יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

כל המתקבלים מתחילים ללמוד במסלול הלא מחקרי. בתום שנה א' יוכלו להתקבל למסלול המחקרי לאחר שאחד המורים הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה, וציון ממוצע של 85 לפחות.

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

מלגות

לסטודנטים מצטיינים במסלול המחקרי יש אפשרות לזכות במלגת הצטיינות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.

מה עושים עם זה?

עם התרחבות השוק הפרטי בתחומים אלו, מתרחב מעגל מקומות התעסוקה, מעבר לגופים המוסדיים (המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וכד') וגופים אזרחיים (כגון החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, וגופים סביבתיים מקומיים) לחברות ייעוץ פרטיות, שמספרן הולך ועולה.

בארבע השנים האחרונות מוסמכי התוכנית השתלבו במיגון גדול של תפקידים בכירים בשוק העבודה כולל, הרשות להגבלים עסקים, משרד החוץ, אגף תכנון בעירית תל אביב, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד 

הרשמה

ניתן להירשם ולהתחיל ללמוד הן לקראת סמסטר א' והן לקראת סמסטר ב'. ההרשמה נפתחת מדי שנה במועד פתיחת ההרשמה הכללי לאוניברסיטה העברית.

לאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית

למידע נוסף נשמח אם תצרו עימנו קשר:

ד"ר עמית טובי, ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה amit.tubi@mail.huji.ac.il

מזכירות המחלקה לגיאוגרפיה: 02-5883017

ביה"ס ללימודים מתקדמים בסביבה: 02-6586055 environmental@savion.huji.ac.il