התמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה

את ההתמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה ניתן לקחת ביחד עם חוג אחר בפקולטה למדעי החברה.

מטרת ההתמחות להכשיר חוקרים ומומחים במדעי החברה המעוניינים להתמודד עם סוגיות סביבתיות. 

התכנית כוללת 23 נ"ז. החוג הראשי רשאי להכיר בחלק מנקודות הזכות כקורסי בחירה.

 

מס' הקורס

 

שם הקורס

נ"ז

קורסי חובה

89775

מבוא למדעי הסביבה-מורחב[1]

4

40422

גישות למדיניות סביבתית

2

49601

דיני סביבה

2

40695

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

2

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

סמינר בתחום סביבתי           קורס מסוג שוס או סמינר                                          קורס אחד

עבודה סמינריונית                                                                                                           4

קורסי בחירה להשלמת 23 נ"ז

40622

מבוא לניהול פסולת מוצקה

2

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

40946

געגועים לנחל- הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל

2

49602

רגולציה של הסביבה הימית

2

49807

מבוא לדיני תכנון ובנייה

2

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

71148

מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

3

 
 

[1] תלמידים בעלי רקע במדעי הטבע/חקלאות, רשאים ללמוד קורס אחר באישור מרכז ההתמחות. תלמיד שלמד את הקורס במסגרת התואר הראשון ישלים נ"ז בקורסי בחירה.