ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

מספר חוג: 815 

לימודי מדיניות וניהול סביבה ומשאבי טבע

התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים.  בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול. עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה באה להכשיר מומחים בתחום המדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.  התכנית נכללת בין תכניות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה, שהוא בי"ס על-פקולטטי, המתמקד בקידום יחסי הגומלין בין דיסציפלינות במטרה להכשיר תלמידים לעבודה ומחקר בצוותים רב-תחומיים בנושאי סביבה.

משך הלימודים

הלימודים נערכים במהלך שנתיים (ארבעה סמסטרים).

ניתן ללמוד בכל סמסטר יום מלא ועוד חצי יום אחה"צ. ימי הלימוד: ג' וד'.

מבנה הלימודים

בתכנית הלימודים מספר רכיבים:

הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת הבעיות הסביבתיות ולעבודה בצוותים משותפים עם חוקרים ומומחים מהמדעים הניסויים.

הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.

הרכיב השלישי הם קורסים מתודיים שנועדו להקנות בסיס למחקר סביבתי במדעי החברה.

הרכיב הרביעי הוא הקניית כלי עבודה המשמשים בשדה המעש ובכלל זאת תרגול בכלי עבודה יישומיים.

את התכנית ניתן ללמוד הן לתואר מחקרי והן לתואר לא מחקרי. הסטודנטים יוכלו להתמקד בניהול ומדיניות סביבתית, או בניהול ומדיניות משאבי טבע.

פירוט התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

היקף הלימודים

 

מסלול מחקרי

מסלול לא מחקרי

 

קורסים:

 

36 נ"ז

 

40 נ"ז

עבודות סמינריוניות:

4 נ"ז

8 נ"ז

סה"כ:

40 נ"ז

48 נ"ז

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            65%

             עבודת גמר                                                        35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            100%

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע של 82 בלימודי התואר הראשון.

 • ריאיון אישי עם ראש התכנית וחבר סגל נוסף.

ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה, רשאי לקבל תלמידים שציון הבוגר שלהם נופל מ-82 במידה והוכיחו ניסיון יוצא דופן או באים מתחום עניין שלתכנית יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

כל המתקבלים מתחילים ללמוד במסלול הלא מחקרי. בתום שנה א' יוכלו להתקבל למסלול המחקרי לאחר שאחד המורים הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה, וציון ממוצע של 85 לפחות.

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

מלגות

לסטודנטים מצטיינים במסלול המחקרי יש אפשרות לזכות במלגת הצטיינות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.

מה עושים עם זה?

עם התרחבות השוק הפרטי בתחומים אלו, מתרחב מעגל מקומות התעסוקה, מעבר לגופים המוסדיים (המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וכד') וגופים אזרחיים (כגון החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, וגופים סביבתיים מקומיים) לחברות ייעוץ פרטיות, שמספרן הולך ועולה.

בארבע השנים האחרונות מוסמכי התוכנית השתלבו במיגון גדול של תפקידים בכירים בשוק העבודה כולל, הרשות להגבלים עסקים, משרד החוץ, אגף תכנון בעירית תל אביב, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד 

הרשמה

ניתן להירשם ולהתחיל ללמוד הן לקראת סמסטר א' והן לקראת סמסטר ב'. ההרשמה נפתחת מדי שנה במועד פתיחת ההרשמה הכללי לאוניברסיטה העברית.

לאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית

למידע נוסף נשמח אם תצרו עימנו קשר:

ד"ר עמית טובי, ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה amit.tubi@mail.huji.ac.il

מזכירות המחלקה לגיאוגרפיה: 02-5883017

ביה"ס ללימודים מתקדמים בסביבה: 02-6586055 environmental@savion.huji.ac.il

 

 

 

 

 

סגל אקדמי תכנית מדעי החברה

ראש התכנית -ד"ר עמית טובי  

פרופ' ערן פייטלסון - הפקולטה למדעי החברה, מרצה בקורס גישות למדיניות סביבתית

עו"ד עמית ברכה - מנכ"ל עמותת אדם טבי ודין. מעביר את הקורס דיני סביבה

ד"ר אפרת שפר - הפקולטה לחלקואת מזון וסביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

מורי התכנית:

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלה)

ד"ר יאיר גרינברג 

פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין  (גאוגרפיה)

פרופ' אפרת מורין   (גאוגרפיה)

פרופ' איתי פישהנדלר (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין  (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

ד"ר אפרת שפר (חקלאות)

מרצים אורחים ומרצים מן החוץ:

מר אטינגר ערן

פרופ' יגאל אראל

ד"ר אייל אשבל

מר עדי בן נון

עו"ד עמית ברכה

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

פרופ' סבסטיאן האן

אמיתי הר לב

ד"ר ניצן לוי

ד"ר אורית סקוטלסקי

מר דני עמיר

מר רני עמיר

ד"ר בני פירסט

ד"ר שאול ציונית

ד"ר ניקיטה קייטה

אדר' צאלה קרניאל

מר מוטי קפלן

אדר' נעמה רינגל

ד"ר גד רובין

 

 

תכנית הלימודים - ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 

מסלול א' (מחקרי)

היקף

מסלול ב' (לא מחקרי)

היקף

 

 

קורסי רקע[1]

 

קורסי רקע 2

 

 

לימודי חובה

 

לימודי חובה

 

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב           

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

 2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים   

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

3 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                                                         

3 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה ( במקום קורס "מינהל סביבתי השוואתי")

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40860 אולפן בתכנון סביבתי 4.5 נ"ז 40860 אולפן בתכנון סביבתי 4.5 נ"ז

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

 

סמינר

 

 

סמינר

 

 

חובת לימוד קורס מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40933 עולם משתנה.

קורס אחד

חובת לימוד 2 קורסים מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40933 עולם משתנה.

שני קורסים

עבודה סמינריונית

4 נ"ז

עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40864 תמ"א אחת, תכנון איטגרטיבי
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40865 חדשנות בתחבורה: רכבים אוטונומיים
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 40962 ממ"ג, שיתוף ציבור וסביבה
 • 40963 היבטים ניהוליים של אחריות תאגידית
 • 40966 מבוא למשפט סביבתי וכלכלה
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 49828 תכנון תחבורה ציבורית - מהלכה למעשה
 • 53603 הפוליטיקה של הטבע
 • 55799 רגולציה של משקי תשתית: חשמל ומים
 • 59510 פוליטיקה של מזון
 • 82612 אנרגיה וסביבה
 • 82892 קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
 • 89777 מיקרוביולוגיה סביבתית
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

 

 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40864 תמ"א אחת, תכנון איטגרטיבי
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40865 חדשנות בתחבורה: רכבים אוטונומיים
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 40962 ממ"ג, שיתוף ציבור וסביבה
 • 40963 היבטים ניהוליים של אחריות תאגידית
 • 40966 מבוא למשפט סביבתי וכלכלה
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 49828 תכנון תחבורה ציבורית - מהלכה למעשה
 • 53603 הפוליטיקה של הטבע
 • 55799 רגולציה של משקי תשתית: חשמל ומים
 • 59510 פוליטיקה של מזון
 • 82612 אנרגיה וסביבה
 • 82892 קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
 • 89777 מיקרוביולוגיה סביבתית
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

עבודת גמר

0 נ"ז

 

 

סה"כ נ"ז לתואר

40

סה"כ נ"ז לתואר

48

 
 

[1]  קורסי ההשלמה ייקבעו פרטנית בהתאם ללימודי התואר הראשון

מידע על התואר ביחד עם התמחות בתכנון עירוני - מצורפת בקובץ.

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה

את ההתמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה ניתן לקחת ביחד עם חוג אחר בפקולטה למדעי החברה.

מטרת ההתמחות להכשיר חוקרים ומומחים במדעי החברה המעוניינים להתמודד עם סוגיות סביבתיות. 

התכנית כוללת 23 נ"ז. החוג הראשי רשאי להכיר בחלק מנקודות הזכות כקורסי בחירה.

 

מס' הקורס

 

שם הקורס

נ"ז

קורסי חובה

89775

מבוא למדעי הסביבה-מורחב[1]

4

40422

גישות למדיניות סביבתית

2

49601

דיני סביבה

2

40695

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

2

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

סמינר בתחום סביבתי           קורס מסוג שוס או סמינר                                          קורס אחד

עבודה סמינריונית                                                                                                           4

קורסי בחירה להשלמת 23 נ"ז

40622

מבוא לניהול פסולת מוצקה

2

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

40946

געגועים לנחל- הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל

2

49602

רגולציה של הסביבה הימית

2

49807

מבוא לדיני תכנון ובנייה

2

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

71148

מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

3

 
 

[1] תלמידים בעלי רקע במדעי הטבע/חקלאות, רשאים ללמוד קורס אחר באישור מרכז ההתמחות. תלמיד שלמד את הקורס במסגרת התואר הראשון ישלים נ"ז בקורסי בחירה.