איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

מספר חוג: 728

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות הינו חוג רב תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ומים והטיפול בהם, כלכלה ופסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת קיימא ושימורה לדורות הבאים.

בוגרי התכנית מקבלים הכשרה רב-תחומית ומוענק להם תואר מוסמך במדעי החקלאות בתחום איכות הסביבה. 

תנאי קבלה

החוג מיועד לסטודנטים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ולדוקטור בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. על המועמדים להיות מרקע אקדמי מתאים: בוגרי מסלול לימודי הסביבה בתחומי החקלאות השונים, מדעי הטבע וההנדסה וכן בוגרי כלכלה ומנהל. עבור סטודנטים מרקע אקמי אחר, יהיה לערוך לימודי השלמה בהתאם לרקע ממנו באו. ניתן לבנות תכנית השלמה אישית.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים שני מסלולים: מחקרי ולא מחקרי.

במסלול המחקרי יש ללמוד 24 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר מחקרית.

במסלול הלא חקרי יש ללמוד 40 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר שאינה מחקרית.

משך הלימודים כשנתיים על פני 4 סמסטרים.

בוגרי התכנית - מה עושים עם זה?

לאחר סיום לימודיהם הבוגרים משתלבים בעבודה בתחומי סביבה רבין ומגוונים במשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת מקורות, בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה והחקלאות ופיתוח הכפר, במיזמי סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, בגופים ירוקים לשמירת הטבע והסביבה, בתפקידי יעוץ וניהול, ובריכוז משקים במגזר הכפרי. 

סגל אקדמי

לקבלת רשימת הסגל האקדמי המלמד בתכנית אנא לחצו על הלינק: הסגל האקדמי בתכנית

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.