התמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה

במסגרת הפקולטה למדעי החברה ניתן ללמוד לתואר שני במדעי החברה ולהוסיף לו התמחות בניהול תכנון ומדיניות סביבה.