היסטוריה סביבתית

 

בית הספר ללימודים מתקדמים בסביבה ביחד עם הפקולטה למדעי הרוח החליטו לחשוף לסטודנטים לתואר שני את הפן ההיסטורי-ארכאולוגי של סביבה. 

שיתוף הפעולה בין בית הספר והפקולטה למדעי הרוח צפוי להתרחב בכוונה לפתוח התמחות בהיסטוריה סביבתית.