סגל אקדמי תכנית מדעי החברה

ראש התכנית -ד"ר עמית טובי  

פרופ' ערן פייטלסון - הפקולטה למדעי החברה, מרצה בקורס גישות למדיניות סביבתית

עו"ד עמית ברכה - מנכ"ל עמותת אדם טבי ודין. מעביר את הקורס דיני סביבה

ד"ר אפרת שפר - הפקולטה לחלקואת מזון וסביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

מורי התכנית:

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלה)

ד"ר יאיר גרינברג 

פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין  (גאוגרפיה)

פרופ' אפרת מורין   (גאוגרפיה)

פרופ' איתי פישהנדלר (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין  (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

ד"ר אפרת שפר (חקלאות)

מרצים אורחים ומרצים מן החוץ:

מר אטינגר ערן

פרופ' יגאל אראל

ד"ר אייל אשבל

מר עדי בן נון

עו"ד עמית ברכה

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

פרופ' סבסטיאן האן

אמיתי הר לב

ד"ר ניצן לוי

ד"ר אורית סקוטלסקי

מר דני עמיר

מר רני עמיר

ד"ר בני פירסט

ד"ר שאול ציונית

ד"ר ניקיטה קייטה

אדר' צאלה קרניאל

מר מוטי קפלן

אדר' נעמה רינגל

ד"ר גד רובין