תכנית הלימודים במדעי הסביבה

 

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

מדעי הסביבה – תואר שני (מחקרי)

היקף

 

 

 

לימודי חובה

 

40422  גישות למדיניות סביבתית במרחב

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

89705 סמינריון מדעי הסביבה – חובת נוכחות בשנה א' חובת הרצאה בשנה ב'

2 נ"ז

74442 – בחינה מסכמת בלימודי מוסמך

0 נ"ז

74443 – עבודת גמר בלימודי מוסמך

0 נ"ז

 

 

לימודי חובת בחירה – יש לבחור אחד מהשניים

 

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה ללא כלכלנים   

3 נ"ז

 

 

 

לימודי בחירה – השלמה למינימום של 32 נ"ז

 

40825 - המעבר לחברה דלת פחמן - 3 ימי מחנה מחקר בערבה 2 נ"ז
40842 - הגירה סביבתית 2 נ"ז

69708 – יזמות וקניין רוחני

3 נ"ז

70165 - נופים קארסטיים ובעיות הסביבה 3 נ"ז
70332 - מחדר מלח הר סדום: גיאולוגיה ומורפולוגיה 1 נ"ז

70334 – גיאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים

3 נ"ז

70335 - שומרון ובקעת הירדן: גיאולוגיה וגיאוארכאולוגיה 3 נ"ז

70350 – הידרולוגיה של מי תהום

3 נ"ז

70352 – הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

3 נ"ז

70511 – מבוא ל GIS

3 נ"ז

40515 – משאבי המים בישראל

3 נ"ז

70525 – מדעי הקרקע

2 נ"ז

70546 - שיטות אניליטיות אינסטרומנטליות בגיאולוגיה ומדעי הסביבה 3 נ"ז

70705 - גיאוכימיה של איזוטופים יציבים

3 נ"ז

70849 - תהליכים במחזור הידרולוגי 4 נ"ז
70878 - ספלאולוגיה: תהליכים וסובב מערות 4 נ"ז
70897 - פיתוח מודלים למערכות סביבתיות 3 נ"ז
70898 - לימנולוגיה של ים המלח 3 נ"ז
70899 - קורס קצר בסטרטיגרפיית רצפים סילקלאסטית 1 נ"ז
70900 - קורס קצר בסטרטיגרפיה פלוביאלית 1 נ"ז
70910 - הידרולוגיה של מי תהום 3 נ"ז

72604 – אקולוגיה מורחב

5 נ"ז

72605 - צומח וצמחיית ישראל 3 נ"ז
72623 - אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות של עופות 6 נ"ז, שנתי
72920 - ביוסטטיסטיקה מתקדמת 3 נ"ז
73555 - שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ומדעי הסביבה 2 נ"ז

76716 – מיקרוביולוגיה ימית

7 נ"ז

82612 – אנרגיה וסביבה

2 נ"ז

82657 – כימיה אטמוספרית

2 נ"ז

82850 – עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיאנוסים והקרקע

3 נ"ז

82851 - סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ 2 נ"ז
82892 - קילמטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל 3 נ"ז
84540 - פלאוקיינוגרפיה ושינויים גלובליים 2 נ"ז

84827 – מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ

2 נ"ז

84839 – אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית

3 נ"ז

84865 - מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית 4 נ"ז

89301 – מחנה לימודי בניתוח סביבתי

3 נ"ז

89400 – מחנה לימודי לים המלח

3 נ"ז

89507 – מחקר מודרך לתלמידי סביבה

3 נ"ז

89520 – התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

2 נ"ז

89540 - טחפול בפסולת מוצקה 2.5 נ"ז

89703 – מחזורים ביוגיאוכימיים ומערכת האקלים

3 נ"ז

89714 – סימביוזה

2 נ"ז

90820 – אקולוגיה של שמירת טבע

5 נ"ז

89777 – מיקרוביולוגיה סביבתית

2 נ"ז

89540 – פסולת מוצקה

2 נ"ז

89787 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית א

3 נ"ז

89788 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית ב

2 נ"ז

84540 – פלאוקינוגרפיה ושינויים גלובליים

2 נ"ז

 

 

84894 – האוקיינוס המשתנה

3 נ"ז