איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

מספר חוג: 728

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות הינו חוג רב תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ומים והטיפול בהם, כלכלה ופסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת קיימא ושימורה לדורות הבאים.

בוגרי התכנית מקבלים הכשרה רב-תחומית ומוענק להם תואר מוסמך במדעי החקלאות בתחום איכות הסביבה. 

תנאי קבלה

החוג מיועד לסטודנטים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ולדוקטור בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. על המועמדים להיות מרקע אקדמי מתאים: בוגרי מסלול לימודי הסביבה בתחומי החקלאות השונים, מדעי הטבע וההנדסה וכן בוגרי כלכלה ומנהל. עבור סטודנטים מרקע אקמי אחר, יהיה לערוך לימודי השלמה בהתאם לרקע ממנו באו. ניתן לבנות תכנית השלמה אישית.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים שני מסלולים: מחקרי ולא מחקרי.

במסלול המחקרי יש ללמוד 24 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר מחקרית.

במסלול הלא חקרי יש ללמוד 40 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר שאינה מחקרית.

משך הלימודים כשנתיים על פני 4 סמסטרים.

בוגרי התכנית - מה עושים עם זה?

לאחר סיום לימודיהם הבוגרים משתלבים בעבודה בתחומי סביבה רבין ומגוונים במשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת מקורות, בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה והחקלאות ופיתוח הכפר, במיזמי סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, בגופים ירוקים לשמירת הטבע והסביבה, בתפקידי יעוץ וניהול, ובריכוז משקים במגזר הכפרי. 

 

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

 

סגל אקדמי - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

חברי סגל

מדעי הצמח

מדעי הקרקע והמים

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי בעלי-החיים

כלכלה חקלאית ומינהל

ביוכימיה מזון ותזונה

 

מורים מן החוץ

מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי

המכון לגידולי שדה

המכון להגנת הצומח

המכון להנדסה חקלאית

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

 

תכנית הלימודים באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (40695) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים 
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה): 

 • מבוא למדעי הסביבה:
  • קולחים השבה, השקיה והשלכות סביבתיות (71930) (3 נ"ז)
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • מבוא לכלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
 •  

קורסים מומלצים נוספים

מס' קורס שם הקורס נ"ז שם מרצה
40825 המעבר לחברה דלת פחמן שולשה ימים מחנה מחקר בערבה 2 פרופ' איתי פישהנדלר
40842 הגירה סביבתית    
49601 דיני סביבה 2 עו"ד עמית ברכה
71116 אקולוגיה של היער 3 דר" ז. גרינצוויג
71126 אקולוגיה כימית בהגנת הצומח 2 ד"ר ו. סורוקר
71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה 3 ד"ר אבי אבנשטיין
71173 אקולוגיה התנהגותית של האבקה 3 פרופ' ש. שפיר
71183 כלכלת משאבי טבע למתקדמים 3 פרופ' י. צור
71185 התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה 3 פרופ' ב. חפץ
71186 צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה 2 פרופ' א. תל-אור
71911 אקולוגיה של צמחים 3 פרופ' חיים קיגל
71912 מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות 3 ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915 היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים 2 פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918 תנועת מומסים בקרקע 4 פרופ' ר. וולך
71930 קולחים – השבה, השקיה והשלכות סביבתיות 3 ד"ר ח. טרצי'צקי
71939 הדברה ביולוגית של מזיקים 2 פרופ' מ. קול
71945 היבטים סביבתיים בהדברת עשבים 2 פרופ' ב. רובין
71946 שיטות להערכת איכות במערכות מידגה 3 פרופ' י. ואן-ריין
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע 2 ד"ר י. מנדליק
71972 כימיה של הקרקע 4 ד"ר מ. שנקר
71973 כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות 4 ד"ר י. מישאל
71976 שינוי גלובלרי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות 3 דר' ז. גרינצוויג
71977 מיקרוביולוגיה סביבתית 2 פרופ' י. הדר
73555 שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ומבדעי הסביבה 2 ד"ר אריק ויינברג
73536 אקולוגיה מולקולרית של חיידקים 2 פרופ' א. יורקוביץ