תכנית הלימודים באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (49603) (2 נ"ז)
 • כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית (71105) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים 
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה): 

 • מבוא למדעי הסביבה:
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • מבוא לכלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
 •  

קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתואר

מס' קורס שם הקורס נ"ז שם מרצה
40825 המעבר לחברה דלת פחמן שולשה ימים מחנה מחקר בערבה 2 פרופ' איתי פישהנדלר
40842 הגירה סביבתית (לא נלמד בתש"פ)    
49601 דיני סביבה 2 עו"ד עמית ברכה
71116 אקולוגיה של היער (לא נלמד בתש"פ) 3 דר" ז. גרינצוויג
71126 אקולוגיה כימית בהגנת הצומח (לא נלמד בתש"פ) 2 ד"ר ו. סורוקר
71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה 3 ד"ר אבי אבנשטיין
71173 אקולוגיה התנהגותית של האבקה 3 פרופ' ש. שפיר
71183 כלכלת משאבי טבע למתקדמים 3 פרופ' י. צור
71185 התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה (לא נלמד בתש"פ) 3 פרופ' ב. חפץ
71186 צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' א. תל-אור
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר 3 ד"ר ערן טס
71911 אקולוגיה של צמחים 3 פרופ' חיים קיגל
71912 מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות (לא נלמד בתש"פ) 3 ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915 היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918 תנועת מומסים בקרקע (לא נלמד בתש"פ) 4 פרופ' ר. וולך
71939 הדברה ביולוגית של מזיקים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' מ. קול
71945 היבטים סביבתיים בהדברת עשבים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' ב. רובין
71946 שיטות להערכת איכות במערכות מידגה (לא נלמד בתש"פ) 3 פרופ' י. ואן-ריין
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע 2 ד"ר י. מנדליק
71972 כימיה של הקרקע 4 ד"ר מ. שנקר
71973 כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות (לא נלמד בתש"פ) 4 ד"ר י. מישאל
71976 שינוי גלובלי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות 3 דר' ז. גרינצוויג
71977 מיקרוביולוגיה סביבתית 2 פרופ' י. הדר
73555 שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ומבדעי הסביבה (לא נלמד בתש"פ) 2 ד"ר אריק ויינברג
73536 אקולוגיה מולקולרית בחיידקים 2 פרופ' א. יורקוביץ