תכנית הלימודים במגמת בריאות וסביבה

הסטודנטים ל MPH, במסלול בריאות וסביבה ישלימו את לימודי תכנית ה -MPH ובנוסף ילמדו את לימודי המסלול. ניתן ללמוד בנסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי.

מסלול מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי חובה נוספים - 4 נ"ז.

עבודת גמר מחקרית.

סה"כ נ"ז במסלול המחקרי: 36.

מסלול לא מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי בחירה - 12 נ"ז.

מבחן גמר.

סה"כ נ"ז במסלול הלא מחקרי: 44.

 

קורסים

כל תלמיד חייב להשתתף בקורסי מבוא (ללא נ"ז) אשר יתקיימו בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

תלמידי התכנית ירכשו ידע ומיומנות בשיטות מחקר ובמגוון תחומי בריאות הציבור: ביו-סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה, ארגון, מנהל וכלכלת בריאות, קידום בריאות וחברה; מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמה המולקולרית. הלימוד בכיתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר. הלימודים בבריאות הציבור יתקיימו בפקולטה לרפואה בקמפוס עין כרם של האוניברסיטה העברית והדסה.

קורסי חובה בבריאות הציבור - כללי (20 נ"ז)

98471 מבוא לבריאות הציבור (0 נ"ז)

98424 שיטות סטטיסטיות בבריאות הציבור (4 נ"ז)

98430 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1 (2 נ"ז)

98405 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)

98406 ארגון ומינהל (2 נ"ז)

קידום בריאות – מבוא (1 נ"ז)

98806 כלכלת בריאות (2 נ"ז)

98431 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2 (2 נ"ז)

98482 קידום בריאות (2 נ"ז)

98408 היבטים סוציולוגים של בריאות וחולי (2 נ"ז)

חובה להתמחות במדעי הסביבה (12 נ"ז)

89775 מבוא למדעי הסביבה (4 נ"ז)

98409 בריאות העובד והסביבה (2 נ"ז)

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה (2 נ"ז)

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב (2 נ"ז)

40942 מבוא לממ"ג (GIS) (2 נ"ז)

מסלול מחקרי (חובה, סך הכל 4 נ"ז):

98448 רגרסיה לוגיסטית (2 נ"ז)

98437 פגישות מחקר (2 נ"ז)

בחירה למסלול הלא מחקרי (אחד משניים):

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה (2 נ"ז)

49601 דיני סביבה (2 נ"ז)

10 נ"ז נוספים, בחירה מתוך קורסי ה - MPH