היסטוריה סביבתית

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ביחד עם הפקולטה למדעי הרוח החליטו לחשוף לסטודנטים לתואר שני את הפן ההיסטורי-ארכאולוגי של סביבה. במסגרת זו, בנה פרופ' רוני אלנבלום קורס חדש בנושא היסטוריה סביבתית שיהיה פתוח לתלמידי תואר שני מהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה למדעי החברה ותלמידי פקולטות נוספות המתעניינים בהרחבה לתחום.הקורס יועבר כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

שיתוף הפעולה בין בית הספר והפקולטה למדעי הרוח צפוי להתרחב לקראת שנת הלימודים תש"פ בכוונה לפתוח התמחות בהיסטוריה סביבתית.