אוניברסיטת פקין בסין

שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת פקין בסין בנושאי קיימות מורכב מ - 12 אוניברסיטאות שונות אשר מקדמות ביחד נושאי קיימות וסביבה. האוניברסיטאות המשתתפות הן:

Peking University

The Hebrew University of Jerusalem 

The University of Melbourne 

The University of Notre Dame

Free University of Berlin 

Kyoto University

Saint Petersburg Sate University

The University of Edinburgh

Tsinghua Univ.

Zhejiang Univ.

Sichuan Univ. 

Guizhou Univ. 

במסגרת שיתוף הפעולה נסעו ארבעה סטודנטים לתואר שני ושלישי לסדנה בינלאומית בסין וכן סגל אקדמי.

  • סדנה בנושאי קיימות בסין - הרצאה
  • סדנה בנושאי קיימות בסין - ארוחה
  • סדנה בנושאי קיימות בסין - טיול
  • סדנה בנושאי קיימות בסין - טיול בסין