מבנה ארגוני

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מאגד מידע ותוכניות לימוד שמציעה האוניברסיטה בתחומי הסביבה. לכך, מוסיף בית הספר לימודי ליבה שהינם חובה לכל הסטודנטים הלומדים את תכניות הסביבה לתארים מתקדמים באוניברסיטה. 

ראש בית הספר

פרופ' ערן פייטלסון - עד סוף ספטמבר 2018

פרופ' יעל מישאל - החל מאוקטובר 2018

ועדה אקדמית

לבית הספר ועדה אקדמית המורכבת מראשי התוכניות בכל אחת מן הפקולטות ואנשי סגל אקדמי בכיר נוספים.

 

חברי הועדה האקדמית:

  • פרופ' עודד נבון - יו"ר - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ
  • פרופ' יעל מישאל -  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות, המחלקה למדעי הקרקע והמים, ראש ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה
  • פרופ' ערן פייטלסון – הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לגיאוגרפיה
  • ד"ר ערן טס - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, המחלקה למדעי הקרקע והמים, ראש החוג באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות.
  • פרופ' אפרת מורין – הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ/הידרולוגיה, ראש החוג למדעי הסביבה. 
  • ד"ר רענן רז – הפקולטה לרפואה, בית הספר לבריאות הציבור, ראש המגמה בבריאות וסביבה.
  • פרופ' איתי פישהנדלר – הפקולטה למדעי החברה, ראש התכנית בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.
  • ד"ר אורי דוידוביץ' - הפקולטנ למדעי הרוח - המכון לארכיאולוגיה

וועדת הוראה

ראש ביה"ס וראשי התכניות מהווים את וועדת ההוראה של ביה"ס.

תכניות הלימוד בפקולטות השונות:

הפקולטה לחקלאות:

איכות הסביבה ומשאבי הטבע – בפקולטה לחקלאות (MSc).

הפקולטה למדעי החברה:

מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (MA)

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה – בפקולטה למדעי החברה (MA).

הפקולטה למדעי הטבע:

מדעי הסביבה – בפקולטה למדעי הטבע (MSc) (מחייב תיזה).

התמחות במדעי הסביבה (MSc) (מחייב תיזה)

הפקולטה לרפואה:

ביה"ס לבריאות הציבור - התמחות בבריאות וסביבה (MPH)