אוניברסיטת מרכז אירופה בהונגריה

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת Central Europian בבודפשט הונגריה מתרכז כרגע בחילופי סגל אקדמי וסטודנטים וכן בעריכת קורסים בינלאומיים.

במסגרת זו, הגיע המרצה Aleh Cherp לאוניברסיטה העברית והעביר הרצאה מרתקת ביום עיון בנושאי אנרגיה  Three Perspectives on Low-Carbon Energy Transition