מבנה ארגוני

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מאגד מידע ותוכניות לימוד שמציעה האוניברסיטה בתחומי הסביבה. לכך, מוסיף בית הספר לימודי ליבה שהינם חובה לכל הסטודנטים הלומדים את תכניות הסביבה לתארים מתקדמים באוניברסיטה. 

ראש בית הספר

פרופ' ערן פייטלסון.

ועדה אקדמית

לבית הספר ועדה אקדמית המורכבת מראשי התוכניות בכל אחת מן הפקולטות ואנשי סגל אקדמי בכיר נוספים.

 

חברי הועדה האקדמית:

  • פרופ' עודד נבון - יו"ר - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ
  • פרופ' יצחק הדר -  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות, המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
  • פרופ' ערן פייטלסון – הפקולטה למדעי החברה, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה
  • ד"ר יעל הלמן - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, ראש החוג באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות.
  • פרופ' אלון אנגרט – הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ, ראש החוג למדעי הסביבה. 
  • ד"ר חגי לוין – הפקולטה לרפואה, בית הספר לבריאות הציבור, ראש המגמה בבריאות וסביבה.
  • פרופ' איתי פישהנדלר – הפקולטה למדעי החברה, ראש התכנית בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.
  • פרופ' רונן קדמון – הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.
  • ד"ר אורי דוידוביץ' - הפקולטנ למדעי הרוח - המכון לארכיאולוגיה

וועדת הוראה

ראש ביה"ס וראשי התכניות מהווים את וועדת ההוראה של ביה"ס.

 

תכניות הלימוד בפקולטות השונות:

הפקולטה לחקלאות:

איכות הסביבה ומשאבי הטבע – בפקולטה לחקלאות (MSc).

הפקולטה למדעי החברה:

מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (MA)

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה – בפקולטה למדעי החברה (MA).

הפקולטה למדעי הטבע:

מדעי הסביבה – בפקולטה למדעי הטבע (MSc) (מחייב תיזה).

התמחות במדעי הסביבה (MSc) (מחייב תיזה)

הפקולטה לרפואה:

ביה"ס לבריאות הציבור - התמחות בבריאות וסביבה (MPH)

תכנית אישית – התאמת תכנית אישית