לימודי תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

חוג: 815

עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים.  בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול. 

במסגרת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית מוצע תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה המתמקד בהכשרת מומחים בתחומי הניהול והמדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים. 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים מתחומי דעת שונים אשר זה עתה סיימו לימודיהם לתואר בוגר וכן לאלו אשר נמצאים בשוק העבודה ומעוניינים לבסס הבנתם בתחומי ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה.

תכנית הלימודים:

התכנית הינה בת 4 סמסטרים ומעניקה תואר MA. ניתן ללמוד במסגרת מסלול מחקרי או במסגרת מסלול לא מחקרי.

את המחקר במסלול המחקרי יש להתחיל לא יאוחר משנה לאחר תחילת הלימודים.

היקף הלימודים

 

מסלול מחקרי

מסלול לא מחקרי

קורסים:

36 נ"ז

40 נ"ז

עבודות סמינריוניות:

4 נ"ז

8 נ"ז

סה"כ:

40 נ"ז

48 נ"ז

 

ניתן להתמחות בתכנון עירוני ואזורי במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים. התלמידים שיבחרו להתמחות בתחום התכנון העירוני והאזורי יוסיפו כ-11 נ"ז בכדי להשלים את חובות התמחות כפי שנקבעו במכון ללימודים עירוניים ואזוריים.

קורסי חובה

עבור מסלול מחקרי ולא מחקרי

שם הקורס

מספר קורס

נ"ז

מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

40850

2 נ"ז

מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות

40942

0 נ"ז

גישות למדיניות סביבתית במרחב

40422

 2נ"ז

סדנא בין מקצועית לבעיות הסובב

49600

 2נ"ז

מבוא למדעי הסביבה לתלמידי מדעי החברה

89775

4 נ"ז

דיני סביבה

49601

2 נ"ז

מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

71148

3 נ"ז

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

 

3/2 נ"ז

סטטיסטיקה לתלמידי מוסמך

40801

3 נ"ז

שיטות מחקר למ"א

40903

2 נ"ז

מינהל סביבתי השוואתי

)לא יינתן בתשע"ה)

2 נ"ז

סמינר במדיניות סביבתית

 

1 נ"ז

 

קורסי חובת בחירה

יש לקחת אחד מתוך 2 הקורסים:

  1. אולפן בתכנון סביבתי (40860) – 3 נ"ז
  2. סדנה בניהול קונפליקטים סביבתיים – 2 נ"ז. 

סמינר

במסלול המחקרי יש לקחת סמינר או שו"ס אחד. במסלול הלא מחקרי יש לקחת שניים:

תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל, 2.5 נ"ז (40831)

סוגיות במדיניות תחבורה, (40809)

מדיניות ניהול משאבי המים בישראל, 4 נ"ז (40935) 

קורסי בחירה:

רשימה מלאה של קורסי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטה מדי שנה. להלן מוצגים מגוון קורסי בחירה לעיונכם - לא כל הקורסים ניתנים כל שנה!

יש ךהתעדכן בשנתון האוניברסיטה.

שם הקורס

מספר קורס

נ"ז

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גיאופוליטיות (לא יינתן בתשע"ה)

40965

 2נ"ז

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

40652

 2נ"ז

מבוא לניהול פסולת מוצקה

40622

2.5 נ"ז

רגולציה של הסביבה הימית

 

2 נ"ז

שימושי GIS  לקבלת החלטות בשמירת טבע (לא יינתן בתשע"ה)

40220

2 נ"ז

קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים התיכון

40458

2 נ"ז

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

49863

2 נ"ז

הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

40701

2 נ"ז

אסטרטגיות לקיימות עבור עסקים

40943

2 נ"ז

סביבות רביעוניות

40223

2 נ"ז

געגועים לנחל - שיקום נחלים בישראל

40946

2 נ"ז

 

ניתן יהיה לבחור קורסי בחירה גם מתוכניות מקבילות/דומות/רלוונטיות וללמוד אותם באישור ראש התכנית.

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 בלימודי התואר הראשון. יתקבלו תלמידים מתחומי ידע שונים מאוניברסיטאות ומכללות מוכרות.
  • ריאיון עם ראש התכנית.
  • ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה של המחלקה לגיאוגרפיה, רשאים לקבל תלמידים שציון הבוגר שלהם נופל מ-85 במידה והוכיחו ניסיון יוצא דופן או באים מתחום עניין שלבית הספר המתקדם ללימודי סביבה יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

אפשרויות תעסוקה

בוגרי התכנית יעבדו ברשויות כגון שמורות הטבע והגנים, במשרדי ממשלה כמו המשרד להגנת הסביבה, ובארגונים ירוקים כמו אדם טבע ודין.

הבוגרים יובילו מחקרים במכוני מחקר ובאוניברסיטאות בארץ וילמדו לתארים מתקדמים באוניברסיטאות מובילות בארה"ב ובאירופה.

בוגרים אחרים יעבדו בשוק הפרטי בחברות לייעוץ סביבתי, ובחברות השקעה שעוסקות באנרגיה, בטכנולוגיות נקיות ובטיפול במים ועוד.

הרשמה לתכנית נערכת דרך אתר האוניברסיטה העברית – https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/

 

 

 

עברית
לימודי תואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה