פרופ' ערן פייטלסון

פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה
הפקולטה למדעי החברה
חבר בועדה האקדמית של בית הספר, ראש ביה"ס בשנים 2011-ספטמבר 2018
המחלקה לגיאוגרפיה
המחלקה לגיאוגרפיה חדר: 4610
02-5883346

תחומי מחקר: חקר המדיניות הסביבתית ודרכי התהוותה, מדיניות מים, בדגש על ניהול מים חוצי-גבולות, בעיקר בהקשר הישראלי-ערבי, מדיניות תכנון וקרקע ומדיניות תחבורה.