פרופ' אפרת מורין

פרופ' אפרת מורין
פרופ', הפקולטה למדעי הטבע
ראש החוג למדעי הסביבה
הידרולוגיה
02-6584469

Research Interests: Hydrometeorology, hydrological processes and modeling, flash flood processes and prediction, precipitation estimation from weather radar, spatial and temporal patterns of precipitations, surface water hydrology, climate change, impact of climate change on environmental systems, drought analysis