פרופ' יעל מישאל

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה
המחלקה למדעי הקרקע והמים
08-9489171
yael.mishael@mail.huji.ac.il

Research Interests:

Colloid and interface science
Environmental chemistry
Polyelectrolyte adsorption on siliceous surfaces
Clay composites for water treatment
Herbicide clay based formulations