ד"ר ערן טס

Dr. Eran Tas
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
המחלקה למדעי הקרקע והמים
ראש החוג באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
972-8-9489139

תחומי מחקר: Soil-plant-atmosphere continuum, Atmospheric chemistry, Air pollution, Cloud microphysics