מלגת יעל פיתון ז"ל

בשנת הלימודים תשע"ז זכו שתי סטודנטיות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה במלגת הצטיינות לתלמידות מחקר על שם יעל פיתון ז"ל.

 

התרומה הינה מאת ג'וזיאן פיטון לזכר בתה יעל. גב' ג'וזיאן פיטון קיבלה בשנת תשע"ז תואר עמיד כבוד של האוניברסיטה העברית.