מלגות כי"ל

בשנת הלימודים תשע"ז חולקו 7 מלגות מטעם כי"ל לסטודנטים מצטיינים העוסקים במחקר והלומדים בתכניות בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.