מלגות

מדי שנה מחלק בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מלגות לסטודנטים מצטיינים העוסקים במחקר סביבתי ואשר נמצאים בתכניות בית הספר השונות.

גובה המלגה כ - 12,000 ש"ח לשנה.

את המלגה ניתן לקבל עד פעמיים בכל תואר (שני / שלישי).

בנוסף, בשיתוף עם אגף קשרי חוץ של האוניברסיטה העברית מחולקות מלגות נוספות כגון מלגת יעל פיתון ז"ל