סטודנטים

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה אחראי על חלק מתכנית הלימודים שלכם. בכל אחת מהתכניות תמצאו את קורסי ביה"ס העיקריים וכן קורסים מיוחדים ומעשירים. 

בית הספר מקיים מספםר שיתופי םעולה בינלאומיים וקולות קוראים יוצאים מדי פעם לסדנאות בינלאומיות, חילופי סטודנטים וכדומה. 

לבית הספר מערך מלגות לסטודנטים מצטיינים. קול קורא להגשת בקשות למלגות יוצא מדי שנה.

מידע על כל הנושאים הנ"ל ניתן למצוא באתר.

לכל שאלה ניתן לפנות אל בית הספר המתקדם ללימודי סביבה:

טלפון: 02-6586055

מייל: environmental@savion.huji.ac.il