חברי מרכז רינג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 

Aliza Fleischer - economicsfleische@agri.huji.ac.il
Abraham Sztejnberg - plant pathology and microbiologyabraham@agri.huji.ac.il
Ami Arieli - animal sciencesarieli@agri.huji.ac.il
Amos Banin - soil sciencesbanin@agri.huji.ac.il
Benny Chefetz - soil scienceschefetz@agri.huji.ac.il
Baruch Rubin - weed sciencerubin@agri.huji.ac.il
Boaz Yuval - entomologyyuval@agri.huji.ac.il
Edouard Jurkevitch - microbiologyjurkevi@agri.huji.ac.il
Eli Feinerman - economics and managementfeiner@agri.huji.ac.il
Elisha Tel Or - botanytelor@agri.huji.ac.il
Eyal Klement - Epidemiology and Public HealthKLEMENT@agri.huji.ac.il
Gad Baneth - veterinary medicinebaneth@agri.hiji.ac.il
Haim Rabinowitch - plant breedingrabin@agri.huji.ac.il
Jaime Kigel - agricultural botany, plant ecologykigel@agri.huji.ac.il
Jose Gruenzweig - plant ecology, forestryjose@agri.huji.ac.il
Jaap van Rijn - aquaculturevanrijn@agri.huji.ac.il
Moshe Coll - entomologycoll@agri.huji.ac.il
Moshe Shenker- soil sciencesshenker@agri.huji.ac.il
Nava Moran - botanymorana@agri.huji.ac.il
Nimrod Schwartz - Soil Hydrologynimrod.schwartz@mail.huji.ac.il
Oded Yarden - plant pathologyOded.Yarden@huji.ac.il 
Ran Holtzman - soil sciencesholtzman.ran@mail.huji.ac.il
Rony Wallach - soil and water, irrigation systemswallach@agri.huji.ac.il
Shai Morin -  Insect-plant and insect-environment interactionsshai.morin@mail.huji.ac.il
Shimon Mayak - horticulturemayaks@agri.huji.ac.il
Shlomo Nir - soil sciencesnir1@agri.huji.ac.il
Tamar Polubesova (fellow) - soil sciencespolubeso@agri.huji.ac.il
Uri Shani - irrigation and hydrologyshuri@agri.huji.ac.il
Yacov Tsur- economicstsur@agri.huji.ac.il
Yael Mandelik - entomology, nature conservationmandelik@agri.huji.ac.il
Yair Mau - Soil and Water Sciencesyair.mau@mail.huji.ac.il
Yitzhak Hadar - microbiologyhadar@agri.huji.ac.il
Yona Chen - soil sciencesyonachen@agri.huji.ac.il

Menachem Moshelion - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

menachem.moshelion@mail.huji.ac.il

Zvi Peleg - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

zvi.peleg@mail.huji.ac.il
Eran Tas - Agrometeorology: soil-plant-atmosphere continuum, Atmospheric chemistry, Air pollution, Cloud microphysicseran.tas@mail.huji.ac.il