חברי מרכז רינג - הפקולטה למדעי החברה

 

Uri Dayan - atmospheric science and climatologymsudayan@mscc.huji.ac.il
Avner de-Shalit - political sciencemsads@mscc.huji.ac.il
Eran Feitelson - geography and environmental managementmsfeitel@mscc.huji.ac.il
Daniel Felsenstein - geographymsdfels@mscc.huji.ac.il
Itay Fischhendler - geography and environmental managementfishi@mscc.huji.ac.il
Amos Frumkin - geography and climate changemsamos@mscc.huji.ac.il
Lior Herman - Energy and Plitics, Energy and Polotical Economylior.herman@mail.huji.ac.il
Noam Levin - remote sensingnoamlevin@mscc.huji.ac.il
Efrat Morin - climatologymsmorin@mscc.huji.ac.il
Moshe Pollak - statisticsmsmp@mscc.huji.ac.il
Ilan Salomon - geography, transportation, and policymsilans@mscc.huji.ac.il
Gillad Rosen - Urban regeneration, governance, social justicegillad.rosen@mail.huji.ac.il
Keren Tenenboim-Weinblatt - Communication and JournalismKeren.tw@mail.huji.ac.il
Morris Teubal - economicsmsmorris@mscc.huji.ac.il