חברי מרכז רינג - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

Avner Adin - water reclamationadin@vms.huji.ac.il
Amotz Agnon - geologyamotz@cc.huji.ac.il
Aharonov Einat - geologyeinatah@mail.huji.ac.il
Amrani Alon - geochemistryalon.amrani@mail.huji.ac.il
Zeev Aizenshtat - organic chemistryzeev@vms.huji.ac.il
Alon Angert - geologyangert@cc.huji.ac.il
Shimshon Belkin - applied environmental microbiologyshimshon@vms.huji.ac.il
Guy Bloch - Ecology, Evolution & Behaviorbloch@mail.huji.ac.il
Yehuda Cohen - microbial ecologyyehucoh@vms.huji.ac.il
Yehouda Enzel - geology and geomorphologyyenzel@vms.huji.ac.il
Yigal Erel - geochemistryyerel@vms.huji.ac.il
Jonathan Erez - oceanographyerez@vms.huji.ac.il
Carynelisa Erlick-Haspel - geologycaryn@vms.huji.ac.il
Jay Fineberg - physicsjay@vms.huji.ac.il
Amazia Genin - marine biologyamatzia@vms.huji.ac.il
Haim Gvirtzman - hydrologyhaimg@vms.huji.ac.il
Joseph Heller - ecologyheller@vms.huji.ac.il
Ronen Kadmon - ecologykadmon@vms.huji.ac.il
Aaron Kaplan - botanyaaronka@vms.huji.ac.il
Batsheva Kerem - geneticskerem@cc.huji.ac.il
Nir Keren - plant sciencesnirkeren@vms.huji.ac.il
Alexander Khain - cloud physics and atmospheric sciencekhain@vms.huji.ac.il
Boaz Lazar - oceanography and geochemistryboazl@vms.huji.ac.il
Ovadia Lev - environmental chemistryovadia@vms.huji.ac.il
Alex Levine - botanyalexl@mail.ls.huji.ac.il
Menahem Luria - atmospheric chemistryMenachem.Luria@huji.ac.il
Boaz Luz - oceanography and geochemistryboaz@vms.huji.ac.il
Daniel Mandler - electrochemistry, inorganic chemistrymandler@vms.huji.ac.il
Ari Matmon - geology arimatmon@cc.huji.ac.il
Alan Matthews - geochemistryalan@vms.huji.ac.il
Ran Nathan - ecologyrnathan@cc.huji.ac.il
Oded Navon - geologyoded@vms.huji.ac.il
Aharon Oren - microbial ecologyorena@cc.huji.ac.il
Oren Ostersetzer-Biran - Plant Sciencesoren.ostersetzer@mail.huji.ac.il
Nathan Paldor - atmospheric science and oceanographypaldor@vms.huji.ac.il
 Yossi Paltiel - Applied Physicspaltiel@mail.huji.ac.il
Michael Paul - physics, radiogenic isotopespaul@vms.huji.ac.il
Rivka Rabinovich - Paleoecologyrivka@vms.huji.ac.il
Meital Reches - ChemistryMeital.Reches@mail.huji.ac.il
Zeev Reches - geologyreches@vms.huji.ac.il
Daniel Rosenfeld - atmospheric sciencedaniel.rosenfeld@huji.ac.il
Ron Shaar - geology, magnetismron.shaar@mail.huji.ac.il
Yeala Shaked - geologyyshaked@vms.huji.ac.il
Avi Shmida - ecologybatya@vms.huji.ac.il
Avraham Starinsky - geochemistry and hydrogeologystari@vms.huji.ac.il
Adi Torfstein - geochemistry, geology, oceanography

adi.torf@mail.huji.ac.il

Uri Wormser - toxicologywormser@cc.huji.ac.il