סטודנטים

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה אחראי על חלק מתכנית הלימודים שלכם. בכל אחת מהתכניות תמצאו את קורסי ביה"ס העיקריים וכן קורסים מיוחדים ומעשירים. 

בית הספר מקיים מספםר שיתופי םעולה בינלאומיים וקולות קוראים יוצאים מדי פעם לסדנאות בינלאומיות, חילופי סטודנטים וכדומה. 

לבית הספר מערך מלגות לסטודנטים מצטיינים. קול קורא להגשת בקשות למלגות יוצא מדי שנה.

מידע על כל הנושאים הנ"ל ניתן למצוא באתר.

לכל שאלה ניתן לפנות אל בית הספר המתקדם ללימודי סביבה:

טלפון: 02-6586055

מייל: environmental@savion.huji.ac.il

 

 

מלגות

מדי שנה מחלק בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מלגות לסטודנטים מצטיינים העוסקים במחקר סביבתי ואשר נמצאים בתכניות בית הספר השונות.

גובה המלגה כ - 12,000 ש"ח לשנה.

את המלגה ניתן לקבל עד פעמיים בכל תואר (שני / שלישי).

בנוסף, בשיתוף עם אגף קשרי חוץ של האוניברסיטה העברית מחולקות מלגות נוספות כגון מלגת יעל פיתון ז"ל

מלגות כי"ל

בשנת הלימודים תשע"ז חולקו 7 מלגות מטעם כי"ל לסטודנטים מצטיינים העוסקים במחקר והלומדים בתכניות בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.

 

מלגת יעל פיתון ז"ל

בשנת הלימודים תשע"ז זכו שתי סטודנטיות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה במלגת הצטיינות לתלמידות מחקר על שם יעל פיתון ז"ל.

 

התרומה הינה מאת ג'וזיאן פיטון לזכר בתה יעל. גב' ג'וזיאן פיטון קיבלה בשנת תשע"ז תואר עמיד כבוד של האוניברסיטה העברית.

 

קורסי בית הספר

שתופי פעולה בינאלומיים