קול קורא - מלגות הצטיינות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה לשנת הלימודים תשע"ח

נובמבר 6, 2017

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מציע מלגות הצטיינות לסטודנטים בתכניות המשותפות עם בית הספר.

בקובץ המצורף ניתן למצוא שני קולות קוראים:

1. הגשת בקשות למלגות הצטיינות בלימודי סביבה של ליגת הנשים לישראל.

2. הגשת בקשות למלגות הצטיינות בלימודי סביבה לתלמידי מוסמך ומחקר.

תאריך יעד להגשה: 3 בדצמבר 2017.