מלגות חדשות לתלמידי מוסמך בסביבה

ספטמבר 24, 2017

אנו שמחים לבשר על מלגות חדשות עבור תלמידי מוסמך בתחומי הסביבה לשנת הלימודים תשע"ח. המלגות מיועדות לתלמידי מוסמך שנה א'. 

המלגות הן תרומה מליגת הנשים.