הוארך מועד ההרשמה לתואר שני בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

ספטמבר 24, 2017
הוארך מועד ההרשמה עד לתחילת שנת הלימודים.