בית הספר

 

בעשור האחרון אנו עדים לצורך גדל והולך באנשים בעלי הכשרה אקדמית ומעשית רב תחומית, הן בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי, אשר יתמודדו בסוגיות סביבתיות רחבות היקף הן ברמת קידום מחקר מדעי ומעשי בתחום והן ביישומו בשטח.

לשם כך, הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים, בית ספר מתקדם רב תחומי ללימודי סביבה.

מטרת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה היא להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה אשר יתמודדו עם סוגיות רחבות היקף במבט על תחומי ובין לאומי.

בית הספר מכשיר דור צעיר אשר יהווה את עתודת החוקרים המובילים בתחומי הסביבה ואשר ינהיג את הסביבה העסקית, הציבורית והפוליטית למציאות בת קיימא.

תכניות הלימוד הינן בשיתוף עם פקולטות שונות באוניברסיטה, להלן התכניות הקיימות כיום:

מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה - הפקולטה למדעי החברה

מוסמך במדעי הסביבה - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

התמחות בבריאות וסביבה בבית הספר לבריאות הציבור 

אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית

עמק החולה - סדנה בין מקצועית 2013

 

 

דבר ראש בית הספר

 

ישראל היא מהמדינות הצפופות  בעולם.  קצב גידול האוכלוסיה בה עולה על כל מדינה מפותחת אחרת.  מעבר לכך, אינטנסיביות הפעילות האנושית בה, ובכלל זאת פעילות מערכת הביטחון, חריגה בכל קנה מידה.  ישראל היא גם מהמדינות המגוונות בעולם – בין יבשות, על נתיב נדידת ציפורים מרכזי, בין הים האדום, שהוא שלוחה של האוקיינוס ההודי, והים התיכון, ויש בה שונות פיסיוגרפית רחבה בשטח מצומצם.  הלחצים  על הסביבה בישראל הם חריגים, ומהווים במקרים רבים תקדים לצפוי במקומות רבים בעולם.   לכן ניתן לראות בישראל מעבדה יוצאת דופן לניתוח תהליכים סביבתיים, ובייחוד יחסי אדם-סובב.  אך רגישות סביבתית אינה תולדה רק של לחצים, אלא גם של היכולת להתמודד עם לחצים אלו.  בעוד שברור שהלחצים על הסובב יגברו, בישראל כבעולם, היכולת להתמודד עם לחצים אלו היא תולדה של מחקר ופיתוח הידע.  כמדינה הנמצאת בחזית הלחצים ישראל משמשת גם כמעבדה לניתוח האפשרויות ויכולות להתמודד עם הלחצים הסביבתיים.

יכולת ההתמודדות עם לחצים סביבתיים מבוססת על לימודים אקדמיים מתקדמים.  ההכרה בכך היא שהובילה להקמת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית.  מטרת בית הספר היא לפתח את יכולת ההתמודדות עם בעיות סביבתיות, בישראל ובעולם.  ההתמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת שילוב בין דיסציפלינות רבות.  לכן התמודדות עם בעיות סביבתיות מצריכה שיתוף פעולה בין מומחים מתחומי דעת שונים.  אך ההכשרה האקדמית, ברובה, היא דיסציפלינרית, כאשר התלמידים הולכים ומתמחים במהלך לימודיהם.  כתוצאה מכך, יש ניגוד מובנה בין ההכשרה הנדרשת בכדי לרכוש את המומחיות המאפשרת להתמודד עם בעיות סביבתיות, לבין המבט הרחב וההבנה הנרחבת הנדרשים בכדי לעבוד ולחקור ביעילות בצוותים רב-תחומיים.

 

בית הספר בא להתמודד עם המתח המובנה הזה על ידי הקניית תובנות משותפות לתכניות לימוד מתמחות.  לכן תלמידי בית הספר נדרשים להתקבל לאחת מתכניות הלימוד העיוניות בפקולטות השונות, ובמקביל להירשם לבית הספר.  בין כל התכניות הנכללות במסגרת בית הספר יש קשרי גומלין.  הליבה המשותפת לכל התכניות תהפוך את מוסמכי בית הספר למומחים רחבי אופקים המסוגלים לפעות בסובב רב-תחומי ולהוביל צוותים רב-תחומיים בכדי להתמודד עם הבעיות הסביבתיות הבוערות והמורכבות ביותר.

בית הספר פתח את שעריו בשנה"ל תשע"ג.  כעת אנו מחפשים תלמידים מצטיינים שהם בעלי רקע תחומי איתן, סקרנות ונכונות לקחת חלק בבניית תכנית חדשה אשר תשנה את פני ההכשרה של המומחים המובילים בתחומי הסביבה בישראל ובעולם.  בנוסף, בית הספר יפתח סדנאות לדוקטורנטים שיאפשרו להם להרחיב את תחומי מחקרם, ולהכינם ליום שלאחר סיום הדוקטורט, כאשר ידרשו להצטרף לצוותי מחקר רב-תחומיים ולקשר את מחקריהם לאלו של חוקרים מובילים בתחומים סביבתיים אחרים.

אני קורא לכן לכל המעוניינים להתמודד עם הבעיות הסביבתיות שעומדות בפני ישראל והעולם להצטרף למאמץ זה בבית הספר.

בברכה ולהתראות

פרופ' ערן פייטלסון, ראש ביה"ס

 

 

חזון בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

היכולת להתמודד עם הלחצים הגוברים על הסובב תוך שיפור איכות החיים של תושבי העולם, מותנית במידה רבה ביכולת ההסתגלות החברתית (adaptive capacity), ובכלל זאת ביכולת לפתח כלים מחקריים להבנת תהליכים בקנה מידה גדול ולהערכה מושכלת של הפתרונות הטכנולוגיים האמורים לתת מענה לבעיות סביבה.  ישראל היא אחת המדינות בהן הלחצים על הסובב הם מהחריפים בעולם בשל הצירוף של צמיחה מהירה, משאבים מוגבלים, צפיפות אוכלוסין גבוהה, וגידול אוכלוסין מהיר ביחס למדינות המפותחות. אי לכך יכולתה של ישראל להמשיך לפתח את כלכלתה ולצמצם את הפערים החברתיים בה, תוך שמירת ההזדמנויות של הדורות הבאים ליהנות מסביבה הראויה למחיה, מותנית במידה רבה ביכולת ההתאמה החברתית שלה.  יכולת זו היא בראש ובראשונה פונקציה של איכות החוקרים ואנשי המעש העוסקים בתחום הסביבתי

מטרת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה היא להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה

תחומי המחקר ה"חמים" והסוגיות העומדות במרכז הזירה הסביבתית, בארץ ובעולם, משתנות מעת לעת, ומחייבות עבודה רב-תחומית המבוססת על ראיה רחבה של יחסי אדם-סובב.

בכדי לאפשר לבוגריו לפעול במסגרת צוותים רב-תחומיים ולהתמודד עם סוגיות רחבות היקף במבט על-תחומי ובין-לאומי, יכשיר בית הספר את כל תלמידי המוסמך ותלמידי המחקר העוסקים בנושאי הסביבה באוניברסיטה העברית למחקר ועבודה רב-תחומיים.  יחד עם זאת,  אופי המחקר נקבע בראש ובראשונה על ידי ההכשרה הדיסציפלינרית של התלמידים המתקדמים. אי לכך, בית הספר לא יחליף את החוגים והמכונים הקיימים, אלא יהווה נדבך נוסף, שבמסגרתו ילמדו קורסי ליבה שיכשירו את התלמידים בחוגים השונים לעבודה רחבת-היקף בתחום  הסביבתי. 

בנוסף, בית הספר ישמש כאכסניה ובסיס לארגון ועידוד פעילות בין-לאומית בתחומי הסביבה וישאף לפתח תחומי מחקר חדשים בנושאים סביבתיים אשר לא יתפתחו מאליהם במסגרת המחלקות הקיימות. בית הספר יעודד מחקר רב-תחומי ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם ויפעל להבאת תוצאות המחקרים והדיונים שיתקיימו במסגרתו לידיעת הציבור הרחב ומקבלי החלטות בישראל. בכך, יעמדו בית הספר המתקדם ללימודי סביבה והאוניברסיטה העברית במרכז הדיון המחקרי, הציבורי והסביבתי בישראל. 

 

מבנה ארגוני

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מאגד מידע ותוכניות לימוד שמציעה האוניברסיטה בתחומי הסביבה. לכך, מוסיף בית הספר לימודי ליבה שהינם חובה לכל הסטודנטים הלומדים את תכניות הסביבה לתארים מתקדמים באוניברסיטה. 

ראש בית הספר

פרופ' ערן פייטלסון - עד סוף ספטמבר 2018

פרופ' יעל מישאל - החל מאוקטובר 2018

ועדה אקדמית

לבית הספר ועדה אקדמית המורכבת מראשי התוכניות בכל אחת מן הפקולטות ואנשי סגל אקדמי בכיר נוספים.

 

חברי הועדה האקדמית:

 • פרופ' עודד נבון - יו"ר - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ
 • פרופ' יעל מישאל -  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות, המחלקה למדעי הקרקע והמים, ראש ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה
 • פרופ' ערן פייטלסון – הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לגיאוגרפיה
 • ד"ר יעל הלמן - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, ראש החוג באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות.
 • פרופ' אפרת מורין – הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ/הידרולוגיה, ראש החוג למדעי הסביבה. 
 • ד"ר חגי לוין – הפקולטה לרפואה, בית הספר לבריאות הציבור, ראש המגמה בבריאות וסביבה.
 • פרופ' איתי פישהנדלר – הפקולטה למדעי החברה, ראש התכנית בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.
 • ד"ר אורי דוידוביץ' - הפקולטנ למדעי הרוח - המכון לארכיאולוגיה

וועדת הוראה

ראש ביה"ס וראשי התכניות מהווים את וועדת ההוראה של ביה"ס.

 

תכניות הלימוד בפקולטות השונות:

הפקולטה לחקלאות:

איכות הסביבה ומשאבי הטבע – בפקולטה לחקלאות (MSc).

הפקולטה למדעי החברה:

מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (MA)

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה – בפקולטה למדעי החברה (MA).

הפקולטה למדעי הטבע:

מדעי הסביבה – בפקולטה למדעי הטבע (MSc) (מחייב תיזה).

התמחות במדעי הסביבה (MSc) (מחייב תיזה)

הפקולטה לרפואה:

ביה"ס לבריאות הציבור - התמחות בבריאות וסביבה (MPH)

 

 

 

 

שת"פ בינלאומיים

לבית הספר המתקדם ללימודי סביבה יש מספר שיתופי פעולה בינלאומיים המאפשרים לסטודנטים, סגל אקדמי וסגל מנהלי להרחיב ידיעותיהם, לחקור ולשתף מידע עם אוניברסיטאות בחו"ל העוסקות בתחומי הקיימות והסביבה.

שת"פ כיום הם:

1. GAUSF - The Green Alliance of Universities for a Sustainable Future 

שיתוף פעולה בין 12 אוניברסיטאות מכל העולם. בסיס הפעילות היא אוניברסיטת פקין בסין.

2. University Alliance for Sustainability

שיתוף פעולה בין ארבע אוניברסיטאות בנושאי קיימות. בסיס הפעילות אוניברסיטת ברלין החופשית.

3. Central European University

שיתוף פעולה עם האוניברסיטה המובילה בהונגריה.

 

 

אונ' ברלין החופשית

קול קורא לשיתוף פעולה מחקרי:

1. סטודנטים לתואר שני ולתואר שלישי - קול קורא לסטודנטים

2. סגל אקדמי של האוניברסיטה - קול קורא סגל אקדמי

3. למידע על שיתוף הפעולה באוניברסיטת ברלין החופשית:

  לוגו שיתוף פעולה ברלין החופשית  

במסגרת שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת ברלין החופשית נערכים חילופי סגל אקדמי וחילופי סטודנטים בתחומי מחקר סביבתיים.

כמו כן, נערכות סדנאות המפגישות אנשי סגל אקדמי, סטודנטים, וסגל מנהלי להחלפת רעיונות בנושאי קיימות ברמה האקדמית, חינוכית, מחקרית ואף באופן ניהול אוניברסיטאות ברמה המנהלית אשר תשקף את רצון האוניברסיטאות להפוך את הקמפוסים השונים לברי קיימא.

הרצאה של הסטודנטית אושרי מצווה בסדנה בברליןהרצאה של הסטודנט עומרי כרמון בסדנה בברלין

ערב בברלין בסדנת אביבהסטודנט אברי איתן מציג פוסטר בסדנת אביב בברלין

 

 

אוניברסיטת פקין בסין

שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת פקין בסין בנושאי קיימות מורכב מ - 12 אוניברסיטאות שונות אשר מקדמות ביחד נושאי קיימות וסביבה. האוניברסיטאות המשתתפות הן:

Peking University

The Hebrew University of Jerusalem 

The University of Melbourne 

The University of Notre Dame

Free University of Berlin 

Kyoto University

Saint Petersburg Sate University

The University of Edinburgh

Tsinghua Univ.

Zhejiang Univ.

Sichuan Univ. 

Guizhou Univ. 

במסגרת שיתוף הפעולה נסעו ארבעה סטודנטים לתואר שני ושלישי לסדנה בינלאומית בסין וכן סגל אקדמי.

 • סדנה בנושאי קיימות בסין - הרצאה
 • סדנה בנושאי קיימות בסין - ארוחה
 • סדנה בנושאי קיימות בסין - טיול
 • סדנה בנושאי קיימות בסין - טיול בסין

אוניברסיטת מרכז אירופה בהונגריה

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת Central Europian בבודפשט הונגריה מתרכז כרגע בחילופי סגל אקדמי וסטודנטים וכן בעריכת קורסים בינלאומיים.

במסגרת זו, הגיע המרצה Aleh Cherp לאוניברסיטה העברית והעביר הרצאה מרתקת ביום עיון בנושאי אנרגיה  Three Perspectives on Low-Carbon Energy Transition

צור קשר

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

בנין שרמן, קמפוס אדמונד י. ספרא

האוניברסיטה העברית, ירושלים

טלפון: 02-6586055

פקס: 02-6586005

דוא"ל: environmental@savion.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית: ליאורה חבר

דוא"ל:liorah@savion.huji.ac.il