יזמות

באוניברסיטה העברית הוקם מרכז חדש:
 

מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה העברית

במרכז ישנם פרויקטים ואירועים המיועדים לפיתוח יזמות בקרב סטודנטים.

ניתן לקבל מידע על הפרויקטים השונים באתר של המרכז HUJI Inovate