תואר שני

        מדעי הסביבה
         
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות       התמחות בבריאות וסביבה
         
התמחות בהיסטוריה סביבתית        
         

 

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

מספר חוג: 728

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות הינו חוג רב תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ומים והטיפול בהם, כלכלה ופסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת קיימא ושימורה לדורות הבאים.

בוגרי התכנית מקבלים הכשרה רב-תחומית ומוענק להם תואר מוסמך במדעי החקלאות בתחום איכות הסביבה. לאחר סיום לימודיהם הבוגרים משתלבים בעבודה בתחומי סביבה רבין ומגוונים במשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת מקורות, בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה והחקלאות ופיתוח הכפר, במיזמי סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, בגופים ירוקים לשמירת הטבע והסביבה, בתפקידי יעוץ וניהול, ובריכוז משקים במגזר הכפרי.  

 

סגל אקדמי - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

חברי סגל

מדעי הצמח

מדעי הקרקע והמים

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי בעלי-החיים

כלכלה חקלאית ומינהל

ביוכימיה מזון ותזונה

 

מורים מן החוץ

מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי

המכון לגידולי שדה

המכון להגנת הצומח

המכון להנדסה חקלאית

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

 

תכנית הלימודים באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)

במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים 
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה): 

 • מבוא למדעי הסביבה:
  • קולחים השבה, השקיה והשלכות סביבתיות (71930) (3 נ"ז)
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • כלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
  • אתיקה סביבתית
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (40695) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

קורסים מומלצים נוספים

מס' קורסשם הקורסנ"זשם מרצה
71092מבוא לאבולוציה2.5דר' א. פרידמן
71110אינטראקציות של תרכובות אורגניות וחרסיות3פרופ' ש. ניר
71116אקולוגיה של היער3דר" ז. גרינצוויג
71126אקולוגיה כימית בהגנת הצומח2ד"ר ו. סורוקר
71165היבטים שיווקיים בהמחרה3פרופ' ע. לוונגרט
71173אקולוגיה התנהגותית של האבקה3פרופ' ש. שפיר
71183כלכלת משאבי טבע למתקדמים3פרופ' י. צור
71185התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה3פרופ' ב. חפץ
71186צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה2פרופ' א. תל-אור
71702כלכלת משאבי טבע3פרופ' ע. קאן
71910אקולוגיה של צמחים3פרופ' חיים קיגל
71912מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות3ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915היבטים אידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים2פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918תנועת מומסים בקרקע4פרופ' ר. וולך
71919מעבדה באקולוגיה מיקרוביאלית3פרופ' א. יורקוביץ
71930קולחים – השבה, השקיה והשלכות סביבתיות3ד"ר ח. טרצי'צקי
71939הדברה ביולוגית של מזיקים2פרופ' מ. קול
71945היבטים סביבתיים בהדברת עשבים2פרופ' ב. רובין
71946שיטות להערכת איכות במערכות מידגה3פרופ' י. ואן-ריין
71947עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע2ד"ר י. מנדליק
71972כימיה של הקרקע4ד"ר מ. שנקר
71973כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות4ד"ר י. מישאל
71976שינוי גלובלרי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות3דר' ז. גרינצוויג
71977מיקרוביולוגיה סביבתית2פרופ' י. הדר
73509תורת המשחקים3ד"ר ג. אורשן
73536אקולוגיה מולקולרית של חיידקים2פרופ' א. יורקוביץ

 

 

מדעי הסביבה

חוג: 591

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

התמחות במדעי הסביבה

לתלמידי תואר שני בחוגים נבחרים במדעי הטבע, ניתנת אפשרות להתמחות במדעי הסביבה. ההתמחות מהווה 12 נ"ז מלימודי המוסמך (על פי חוקי האוניברסיטה) ותעניק לכל הסטודנטים ידע בתחומי הסביבה השונים. ההתמחות תופיע בתדפיס הלימודים. תלמידים מהחוגים הבאים זכאים להירשם להתמחות:

 • מדעי הצמח
 • אוקיאנוגרפיה
 • גיאולוגיה
 • מדעי האטמוספירה
 • אקולוגיה.

לעל חוג יש רשימת קורסים מעט שונה.

פירוט ניתן למצוא באתר החוג למדעי הסביבה: התמחות במדעי הסביבה

תכנית הלימודים במדעי הסביבה

 

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

מדעי הסביבה – תואר שני (מחקרי)

היקף

 

 

 

לימודי חובה

 

40422  גישות למדיניות סביבתית במרחב

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

89705 סמינריון מדעי הסביבה – חובת נוכחות בשנה א' חובת הרצאה בשנה ב'

2 נ"ז

74442 – בחינה מסכמת בלימודי מוסמך

0 נ"ז

74443 – עבודת גמר בלימודי מוסמך

0 נ"ז

 

 

לימודי חובת בחירה – יש לבחור אחד מהשניים

 

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה ללא כלכלנים   

3 נ"ז

 

 

 

לימודי בחירה – השלמה למינימום של 32 נ"ז

 

69708 – יזמות וקניין רוחני

3 נ"ז

70334 – גיאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים

3 נ"ז

70350 – הידרולוגיה של מי תהום

3 נ"ז

70352 – הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

3 נ"ז

70511 – מבוא ל GIS

3 נ"ז

40515 – משאבי המים בישראל

3 נ"ז

70525 – מדעי הקרקע

2 נ"ז

70705 - גיאוכימיה של איזוטופים יציבים

3 נ"ז

72604 – אקולוגיה מורחב

5 נ"ז

76716 – מיקרוביולוגיה ימית

7 נ"ז

82612 – אנרגיה וסביבה

2 נ"ז

82657 – כימיה אטמוספרית

2 נ"ז

82850 – עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיאנוסים והקרקע

3 נ"ז

84827 – מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ

2 נ"ז

84839 – אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית

3 נ"ז

89301 – מחנה לימודי בניתוח סביבתי

3 נ"ז

89400 – מחנה לימודי לים המלח

3 נ"ז

89507 – מחקר מודרך לתלמידי סביבה

3 נ"ז

89520 – התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

2 נ"ז

89703 – מחזורים ביוגיאוכימיים ומערכת האקלים

3 נ"ז

89714 – סימביוזה

2 נ"ז

90820 – אקולוגיה של שמירת טבע

5 נ"ז

89777 – מיקרוביולוגיה סביבתית

2 נ"ז

89540 – פסולת מוצקה

2 נ"ז

89787 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית א

3 נ"ז

89788 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית ב

2 נ"ז

84540 – פלאוקינוגרפיה ושינויים גלובליים

2 נ"ז

70897 – פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

3 נ"ז

72605 – צומח וצמחיית ישראל

3 נ"ז

70849 – תהליכים במחזור ההידרולוגי

3 נ"ז

40825 – המעבר לחברה דלת פחמן: מחנה מחקר בערבה

2 נ"ז

84894 – האוקיינוס המשתנה

3 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בריאות וסביבה - מגמה בתואר שני בבריאות הציבור

כיצד משפיעה הסביבה על בריאות האדם? מה הקשר בין גורמים סביבתיים כמו זיהום אוויר, מים וקרקע, שינוי אקלים ועוד לבין בריאות האדם?

אם שאלות אלו מטרידות אותך ויש בך רצון לחקור או לעסוק בתחום ולהשפיע על בריאות האוכלוסייה בישראל, מקומך כאן, בתכנית לתואר שני בבריאות הציבור עם התמחות בבריאות וסביבה.

בעשורים האחרונים חלה התפתחות מרשימה בחקר השפעות סביבתיות על בריאות האדם והבנה כי זהו תחום מרכזי לאנושות במאה ה - 21, הנמצא בחזית המדע. חשיבות מחקרים אלו היא רבה, הן בהיבטים המדעיים והבנת תהליכי התפתחות מחלות והשפעות ביולוגיות על האוכלוסייה והן ברמה הציבורית ובקביעת מדיניות המשפיעה על הדור הנוכחי ועל הדורות הבאים. העלייה הדרמטית בשכיחותן של מחלות סרטן, בעיות פוריות, אוטיזם, השמנה ועוד, מיוחסת לגורמים סביבתיים במובן הרחב. כלומר כל הגורמים שאינם תורשתיים: הסביבה האבעית, סביבת האדם והסביבה החברתית, כולל סביבת עבודה.

התפתחות זו מצריכה שיתופי פעולה בין תחומיים המשלבים את מדעי הבריאות עם מדעי הסביבה.

מטרת הלימודים היא להכשיר מומחים רחבי אופקים בבריאות הציבור בעלי התמחות במדעי הסביבה אשר תאפשר להם להוביל מחקרים ופעילות בתחום בריאות הסביבה עם מומחים ממדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי החברה, חקלאות ועוד. ההתמחות תיתן מענה לצרכים באקדמיה, במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ופרטיים ובחברות. לאור המגוון הרחב של תלמידי MPH, התכנית מתאימה לבוגרי תואר ראשון מכל הפולטאות.

תואר שני בבריאות הציבור

 

תכנית הלימודים במגמת בריאות וסביבה

הסטודנטים ל MPH, במסלול בריאות וסביבה ישלימו את לימודי תכנית ה -MPH ובנוסף ילמדו את לימודי המסלול. ניתן ללמוד בנסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי.

מסלול מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי חובה נוספים - 4 נ"ז.

עבודת גמר מחקרית.

סה"כ נ"ז במסלול המחקרי: 36.

מסלול לא מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי בחירה - 12 נ"ז.

מבחן גמר.

סה"כ נ"ז במסלול הלא מחקרי: 44.

 

קורסים

כל תלמיד חייב להשתתף בקורסי מבוא (ללא נ"ז) אשר יתקיימו בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

תלמידי התכנית ירכשו ידע ומיומנות בשיטות מחקר ובמגוון תחומי בריאות הציבור: ביו-סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה, ארגון, מנהל וכלכלת בריאות, קידום בריאות וחברה; מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמה המולקולרית. הלימוד בכיתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר. הלימודים בבריאות הציבור יתקיימו בפקולטה לרפואה בקמפוס עין כרם של האוניברסיטה העברית והדסה.

קורסי חובה בבריאות הציבור - כללי (20 נ"ז)

98471 מבוא לבריאות הציבור (0 נ"ז)

98424 שיטות סטטיסטיות בבריאות הציבור (4 נ"ז)

98430 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1 (2 נ"ז)

98405 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)

98406 ארגון ומינהל (2 נ"ז)

קידום בריאות – מבוא (1 נ"ז)

98806 כלכלת בריאות (2 נ"ז)

98431 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2 (2 נ"ז)

98482 קידום בריאות (2 נ"ז)

98408 היבטים סוציולוגים של בריאות וחולי (2 נ"ז)

חובה להתמחות במדעי הסביבה (12 נ"ז)

89775 מבוא ללימודי הסביבה (4 נ"ז)

98409 בריאות העובד והסביבה (2 נ"ז)

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה (2 נ"ז)

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב (2 נ"ז)

40942 מבוא לממ"ג (GIS) (2 נ"ז)

מסלול מחקרי (חובה, סך הכל 4 נ"ז):

98448 רגרסיה לוגיסטית (2 נ"ז)

98437 פגישות מחקר (2 נ"ז)

בחירה למסלול הלא מחקרי (אחד משניים):

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה (2 נ"ז)

49601 דיני סביבה (2 נ"ז)

10 נ"ז נוספים, בחירה מתוך קורסי ה - MPH

 

היסטוריה סביבתית

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ביחד עם הפקולטה למדעי הרוח החליטו לחשוף לסטודנטים לתואר שני את הפן ההיסטורי-ארכאולוגי של סביבה. במסגרת זו, בנה פרופ' רוני אלנבלום קורס חדש בנושא היסטוריה סביבתית שיהיה פתוח לתלמידי תואר שני מהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה למדעי החברה ותלמידי פקולטות נוספות המתעניינים בהרחבה לתחום.הקורס יועבר כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

שיתוף הפעולה בין בית הספר והפקולטה למדעי הרוח צפוי להתרחב לקראת שנת הלימודים תש"פ בכוונה לפתוח התמחות בהיסטוריה סביבתית.