תואר שני

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה       מדעי הסביבה
         
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות       התמחות בבריאות וסביבה
         
התמחות בהיסטוריה סביבתית        
         

 

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

מספר חוג: 815 

לימודי מדיניות וניהול סביבה ומשאבי טבע

התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים.  בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול. עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה באה להכשיר מומחים בתחום המדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.  התכנית נכללת בין תכניות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה, שהוא בי"ס על-פקולטטי, המתמקד בקידום יחסי הגומלין בין דיסציפלינות במטרה להכשיר תלמידים לעבודה ומחקר בצוותים רב-תחומיים בנושאי סביבה.

משך הלימודים

הלימודים נערכים במהלך שנתיים (ארבעה סמסטרים).

ניתן ללמוד בכל סמסטר יום מלא ועוד חצי יום אחה"צ. ימי הלימוד: ג' וד'.

מבנה הלימודים

בתכנית הלימודים מספר רכיבים:

הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת הבעיות הסביבתיות ולעבודה בצוותים משותפים עם חוקרים ומומחים מהמדעים הניסויים.

הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.

הרכיב השלישי הם קורסים מתודיים שנועדו להקנות בסיס למחקר סביבתי במדעי החברה.

הרכיב הרביעי הוא הקניית כלי עבודה המשמשים בשדה המעש ובכלל זאת תרגול בכלי עבודה יישומיים.

את התכנית ניתן ללמוד הן לתואר מחקרי והן לתואר לא מחקרי. הסטודנטים יוכלו להתמקד בניהול ומדיניות סביבתית, או בניהול ומדיניות משאבי טבע.

פירוט התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

התמחות בתכנון עירוני ואזורי

ניתן לשלב התמחות בתכנון עירוני ואזורי במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים עם הלימודים בתכנית. התמחות בתכנון עירוני ואיזורי

היקף הלימודים

 

מסלול מחקרי

מסלול לא מחקרי

 

קורסים:

 

36 נ"ז

 

40 נ"ז

עבודות סמינריוניות:

4 נ"ז

8 נ"ז

סה"כ:

40 נ"ז

48 נ"ז

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            65%

             עבודת גמר                                                        35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            100%

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע של 85 בלימודי התואר הראשון.

 • ריאיון אישי עם ראש התכנית וחבר סגל נוסף.

ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה, רשאי לקבל תלמידים שציון הבוגר שלהם נופל מ-85 במידה והוכיחו ניסיון יוצא דופן או באים מתחום עניין שלתכנית יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

כל המתקבלים מתחילים ללמוד במסלול הלא מחקרי. בתום שנה א' יוכלו להתקבל למסלול המחקרי לאחר שאחד המורים הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה, וציון ממוצע של 85 לפחות.

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

מלגות

לסטודנטים מצטיינים במסלול המחקרי יש אפשרות לזכות במלגת הצטיינות של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.

מה עושים עם זה?

עם התרחבות השוק הפרטי בתחומים אלו, מתרחב מעגל מקומות התעסוקה, מעבר לגופים המוסדיים (המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וכד') וגופים אזרחיים (כגון החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, וגופים סביבתיים מקומיים) לחברות ייעוץ פרטיות, שמספרן הולך ועולה.

בארבע השנים האחרונות מוסמכי התוכנית השתלבו במיגון גדול של תפקידים בכירים בשוק העבודה כולל, הרשות להגבלים עסקים, משרד החוץ, אגף תכנון בעירית תל אביב, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד 

הרשמה

ניתן להירשם ולהתחיל ללמוד הן לקראת סמסטר א' והן לקראת סמסטר ב'. ההרשמה נפתחת מדי שנה במועד פתיחת ההרשמה הכללי לאוניברסיטה העברית.

לאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית

למידע נוסף נשמח אם תצרו עימנו קשר:

פרופ' איתי פישהנדלר, ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה Itay.Fishhendler@mail.huji.ac.il

מזכירות המחלקה לגיאוגרפיה: 02-5883017

ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה: 02-6586055 environmental@savion.huji.ac.il

 

 

 

 

 

סגל אקדמי תכנית מדעי החברה

ראש התכנית - פרופ' איתי פישהנדלר, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

פרופ' ערן פייטלסון - הפקולטה למדעי החברה, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה, מרצה בקורס גישות למדיניות סביבתית

עו"ד עמית ברכה - מנכ"ל עמותת אדם טבי ודין. מעביר את הקורס דיני סביבה

פרופ' ראובן לסטר - פרופ' אמריטוס, מומחה בדיני סביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

ד"ר אפרת שפר - הפקולטה לחלקואת מזון וסביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

מורי התכנית:

פרופ' רוני אלנבלום (גאוגרפיה)

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלה)

ד"ר יאיר גרינברג 

פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר עמית טובי ( גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין  (גאוגרפיה)

פרופ' אפרת מורין   (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין  (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

ד"ר אפרת שפר (חקלאות)

מרצים אורחים ומרצים מן החוץ:

מר אטינגר ערן

פרופ' יגאל אראל

ד"ר אייל אשבל

מר עדי בן נון

עו"ד עמית ברכה

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

פרופ' סבסטיאן האן

אמיתי הר לב

ד"ר ניצן לוי

ד"ר אורית סקוטלסקי

מר דני עמיר

מר רני עמיר

ד"ר בני פירסט

ד"ר שאול ציונית

ד"ר ניקיטה קייטה

אדר' צאלה קרניאל

מר מוטי קפלן

אדר' נעמה רינגל

ד"ר גד רובין

 

 

תכנית הלימודים - ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 

מסלול א' (מחקרי)

היקף

מסלול ב' (לא מחקרי)

היקף

 

 

קורסי רקע[1]

 

קורסי רקע 2

 

 

לימודי חובה

 

לימודי חובה

 

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב           

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

 2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים   

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

3 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                                                         

3 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה ( במקום קורס "מינהל סביבתי השוואתי")

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40860 אולפן בתכנון סביבתי 4.5 נ"ז 40860 אולפן בתכנון סביבתי 4.5 נ"ז

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

 

סמינר

 

 

סמינר

 

 

חובת לימוד קורס מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40933 עולם משתנה.

קורס אחד

חובת לימוד 2 קורסים מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40933 עולם משתנה.

שני קורסים

עבודה סמינריונית

4 נ"ז

עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40864 תמ"א אחת, תכנון איטגרטיבי
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40865 חדשנות בתחבורה: רכבים אוטונומיים
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 40962 ממ"ג, שיתוף ציבור וסביבה
 • 40963 היבטים ניהוליים של אחריות תאגידית
 • 40966 מבוא למשפט סביבתי וכלכלה
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 49828 תכנון תחבורה ציבורית - מהלכה למעשה
 • 53603 הפוליטיקה של הטבע
 • 55799 רגולציה של משקי תשתית: חשמל ומים
 • 59510 פוליטיקה של מזון
 • 82612 אנרגיה וסביבה
 • 82892 קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
 • 89777 מיקרוביולוגיה סביבתית
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

 

 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40864 תמ"א אחת, תכנון איטגרטיבי
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40865 חדשנות בתחבורה: רכבים אוטונומיים
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 40962 ממ"ג, שיתוף ציבור וסביבה
 • 40963 היבטים ניהוליים של אחריות תאגידית
 • 40966 מבוא למשפט סביבתי וכלכלה
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 49828 תכנון תחבורה ציבורית - מהלכה למעשה
 • 53603 הפוליטיקה של הטבע
 • 55799 רגולציה של משקי תשתית: חשמל ומים
 • 59510 פוליטיקה של מזון
 • 82612 אנרגיה וסביבה
 • 82892 קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
 • 89777 מיקרוביולוגיה סביבתית
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

עבודת גמר

0 נ"ז

 

 

סה"כ נ"ז לתואר

40

סה"כ נ"ז לתואר

48

 
 

[1]  קורסי ההשלמה ייקבעו פרטנית בהתאם ללימודי התואר הראשון

מידע על התואר ביחד עם התמחות בתכנון עירוני - מצורפת בקובץ.

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה

את ההתמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה ניתן לקחת ביחד עם חוג אחר בפקולטה למדעי החברה.

מטרת ההתמחות להכשיר חוקרים ומומחים במדעי החברה המעוניינים להתמודד עם סוגיות סביבתיות. 

התכנית כוללת 23 נ"ז. החוג הראשי רשאי להכיר בחלק מנקודות הזכות כקורסי בחירה.

 

מס' הקורס

 

שם הקורס

נ"ז

קורסי חובה

89775

מבוא למדעי הסביבה-מורחב[1]

4

40422

גישות למדיניות סביבתית

2

49601

דיני סביבה

2

40695

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

2

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

סמינר בתחום סביבתי           קורס מסוג שוס או סמינר                                          קורס אחד

עבודה סמינריונית                                                                                                           4

קורסי בחירה להשלמת 23 נ"ז

40622

מבוא לניהול פסולת מוצקה

2

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

40946

געגועים לנחל- הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל

2

49602

רגולציה של הסביבה הימית

2

49807

מבוא לדיני תכנון ובנייה

2

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

71148

מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

3

 
 

[1] תלמידים בעלי רקע במדעי הטבע/חקלאות, רשאים ללמוד קורס אחר באישור מרכז ההתמחות. תלמיד שלמד את הקורס במסגרת התואר הראשון ישלים נ"ז בקורסי בחירה.

 

 

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

מספר חוג: 728

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות הינו חוג רב תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ומים והטיפול בהם, כלכלה ופסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת קיימא ושימורה לדורות הבאים.

בוגרי התכנית מקבלים הכשרה רב-תחומית ומוענק להם תואר מוסמך במדעי החקלאות בתחום איכות הסביבה. 

תנאי קבלה

החוג מיועד לסטודנטים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ולדוקטור בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. על המועמדים להיות מרקע אקדמי מתאים: בוגרי מסלול לימודי הסביבה בתחומי החקלאות השונים, מדעי הטבע וההנדסה וכן בוגרי כלכלה ומנהל. עבור סטודנטים מרקע אקמי אחר, יהיה לערוך לימודי השלמה בהתאם לרקע ממנו באו. ניתן לבנות תכנית השלמה אישית.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים שני מסלולים: מחקרי ולא מחקרי.

במסלול המחקרי יש ללמוד 24 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר מחקרית.

במסלול הלא חקרי יש ללמוד 40 נ"ז לפחות ולערוך עבודת גמר שאינה מחקרית.

משך הלימודים כשנתיים על פני 4 סמסטרים.

בוגרי התכנית - מה עושים עם זה?

לאחר סיום לימודיהם הבוגרים משתלבים בעבודה בתחומי סביבה רבין ומגוונים במשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת מקורות, בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה והחקלאות ופיתוח הכפר, במיזמי סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, בגופים ירוקים לשמירת הטבע והסביבה, בתפקידי יעוץ וניהול, ובריכוז משקים במגזר הכפרי. 

 

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

 

סגל אקדמי - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

חברי סגל

מדעי הצמח

מדעי הקרקע והמים

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי בעלי-החיים

כלכלה חקלאית ומינהל

ביוכימיה מזון ותזונה

 

מורים מן החוץ

מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי

המכון לגידולי שדה

המכון להגנת הצומח

המכון להנדסה חקלאית

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

 

תכנית הלימודים באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (40695) (2 נ"ז)
 • כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית (71105) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים 
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה): 

 • מבוא למדעי הסביבה:
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • מבוא לכלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
 •  

קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתואר

מס' קורס שם הקורס נ"ז שם מרצה
40825 המעבר לחברה דלת פחמן שולשה ימים מחנה מחקר בערבה 2 פרופ' איתי פישהנדלר
40842 הגירה סביבתית (לא נלמד בתש"פ)    
49601 דיני סביבה 2 עו"ד עמית ברכה
71116 אקולוגיה של היער (לא נלמד בתש"פ) 3 דר" ז. גרינצוויג
71126 אקולוגיה כימית בהגנת הצומח (לא נלמד בתש"פ) 2 ד"ר ו. סורוקר
71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה 3 ד"ר אבי אבנשטיין
71173 אקולוגיה התנהגותית של האבקה 3 פרופ' ש. שפיר
71183 כלכלת משאבי טבע למתקדמים 3 פרופ' י. צור
71185 התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה (לא נלמד בתש"פ) 3 פרופ' ב. חפץ
71186 צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' א. תל-אור
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר 3 ד"ר ערן טס
71911 אקולוגיה של צמחים 3 פרופ' חיים קיגל
71912 מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות (לא נלמד בתש"פ) 3 ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915 היבטים אפידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918 תנועת מומסים בקרקע (לא נלמד בתש"פ) 4 פרופ' ר. וולך
71939 הדברה ביולוגית של מזיקים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' מ. קול
71945 היבטים סביבתיים בהדברת עשבים (לא נלמד בתש"פ) 2 פרופ' ב. רובין
71946 שיטות להערכת איכות במערכות מידגה (לא נלמד בתש"פ) 3 פרופ' י. ואן-ריין
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע 2 ד"ר י. מנדליק
71972 כימיה של הקרקע 4 ד"ר מ. שנקר
71973 כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות (לא נלמד בתש"פ) 4 ד"ר י. מישאל
71976 שינוי גלובלי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות 3 דר' ז. גרינצוויג
71977 מיקרוביולוגיה סביבתית 2 פרופ' י. הדר
73555 שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ומבדעי הסביבה (לא נלמד בתש"פ) 2 ד"ר אריק ויינברג
73536 אקולוגיה מולקולרית בחיידקים 2 פרופ' א. יורקוביץ

 

 

מדעי הסביבה

חוג: 591

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

 

שכר לימוד

שכר הלימוד הוא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים על הסכום המדוייק ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

 

מלגות

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה וביה"ס המתקדם ללימודי סביבה.

 

התמחות במדעי הסביבה

לתלמידי תואר שני בחוגים נבחרים במדעי הטבע, ניתנת אפשרות להתמחות במדעי הסביבה. ההתמחות מהווה 12 נ"ז מלימודי המוסמך (על פי חוקי האוניברסיטה) ותעניק לכל הסטודנטים ידע בתחומי הסביבה השונים. ההתמחות תופיע בתדפיס הלימודים. תלמידים מהחוגים הבאים זכאים להירשם להתמחות:

 • מדעי הצמח
 • אוקיאנוגרפיה
 • גיאולוגיה
 • מדעי האטמוספירה
 • אקולוגיה.

לכל חוג יש רשימת קורסים מעט שונה.

פירוט ניתן למצוא באתר החוג למדעי הסביבה: התמחות במדעי הסביבה

תכנית הלימודים במדעי הסביבה

 

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

מדעי הסביבה – תואר שני (מחקרי)

היקף

 

 

 

לימודי חובה

 

40422  גישות למדיניות סביבתית במרחב

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

89705 סמינריון מדעי הסביבה – חובת נוכחות בשנה א' חובת הרצאה בשנה ב'

2 נ"ז

74442 – בחינה מסכמת בלימודי מוסמך

0 נ"ז

74443 – עבודת גמר בלימודי מוסמך

0 נ"ז

 

 

לימודי חובת בחירה – יש לבחור אחד מהשניים

 

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה ללא כלכלנים   

3 נ"ז

 

 

 

לימודי בחירה – השלמה למינימום של 32 נ"ז

 

40825 - המעבר לחברה דלת פחמן - 3 ימי מחנה מחקר בערבה 2 נ"ז
40842 - הגירה סביבתית 2 נ"ז

69708 – יזמות וקניין רוחני

3 נ"ז

70165 - נופים קארסטיים ובעיות הסביבה 3 נ"ז
70332 - מחדר מלח הר סדום: גיאולוגיה ומורפולוגיה 1 נ"ז

70334 – גיאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים

3 נ"ז

70335 - שומרון ובקעת הירדן: גיאולוגיה וגיאוארכאולוגיה 3 נ"ז

70350 – הידרולוגיה של מי תהום

3 נ"ז

70352 – הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

3 נ"ז

70511 – מבוא ל GIS

3 נ"ז

40515 – משאבי המים בישראל

3 נ"ז

70525 – מדעי הקרקע

2 נ"ז

70546 - שיטות אניליטיות אינסטרומנטליות בגיאולוגיה ומדעי הסביבה 3 נ"ז

70705 - גיאוכימיה של איזוטופים יציבים

3 נ"ז

70849 - תהליכים במחזור הידרולוגי 4 נ"ז
70878 - ספלאולוגיה: תהליכים וסובב מערות 4 נ"ז
70897 - פיתוח מודלים למערכות סביבתיות 3 נ"ז
70898 - לימנולוגיה של ים המלח 3 נ"ז
70899 - קורס קצר בסטרטיגרפיית רצפים סילקלאסטית 1 נ"ז
70900 - קורס קצר בסטרטיגרפיה פלוביאלית 1 נ"ז
70910 - הידרולוגיה של מי תהום 3 נ"ז

72604 – אקולוגיה מורחב

5 נ"ז

72605 - צומח וצמחיית ישראל 3 נ"ז
72623 - אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות של עופות 6 נ"ז, שנתי
72920 - ביוסטטיסטיקה מתקדמת 3 נ"ז
73555 - שימוש בשפת R לניתוח סטטיסטי של נתונים באקולוגיה ומדעי הסביבה 2 נ"ז

76716 – מיקרוביולוגיה ימית

7 נ"ז

82612 – אנרגיה וסביבה

2 נ"ז

82657 – כימיה אטמוספרית

2 נ"ז

82850 – עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיאנוסים והקרקע

3 נ"ז

82851 - סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ 2 נ"ז
82892 - קילמטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל 3 נ"ז
84540 - פלאוקיינוגרפיה ושינויים גלובליים 2 נ"ז

84827 – מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ

2 נ"ז

84839 – אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית

3 נ"ז

84865 - מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית 4 נ"ז

89301 – מחנה לימודי בניתוח סביבתי

3 נ"ז

89400 – מחנה לימודי לים המלח

3 נ"ז

89507 – מחקר מודרך לתלמידי סביבה

3 נ"ז

89520 – התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

2 נ"ז

89540 - טחפול בפסולת מוצקה 2.5 נ"ז

89703 – מחזורים ביוגיאוכימיים ומערכת האקלים

3 נ"ז

89714 – סימביוזה

2 נ"ז

90820 – אקולוגיה של שמירת טבע

5 נ"ז

89777 – מיקרוביולוגיה סביבתית

2 נ"ז

89540 – פסולת מוצקה

2 נ"ז

89787 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית א

3 נ"ז

89788 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית ב

2 נ"ז

84540 – פלאוקינוגרפיה ושינויים גלובליים

2 נ"ז

 

 

84894 – האוקיינוס המשתנה

3 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בריאות וסביבה - מגמה בתואר שני בבריאות הציבור

כיצד משפיעה הסביבה על בריאות האדם? מה הקשר בין גורמים סביבתיים כמו זיהום אוויר, מים וקרקע, שינוי אקלים ועוד לבין בריאות האדם?

אם שאלות אלו מטרידות אותך ויש בך רצון לחקור או לעסוק בתחום ולהשפיע על בריאות האוכלוסייה בישראל, מקומך כאן, בתכנית לתואר שני בבריאות הציבור עם התמחות בבריאות וסביבה.

בעשורים האחרונים חלה התפתחות מרשימה בחקר השפעות סביבתיות על בריאות האדם והבנה כי זהו תחום מרכזי לאנושות במאה ה - 21, הנמצא בחזית המדע. חשיבות מחקרים אלו היא רבה, הן בהיבטים המדעיים והבנת תהליכי התפתחות מחלות והשפעות ביולוגיות על האוכלוסייה והן ברמה הציבורית ובקביעת מדיניות המשפיעה על הדור הנוכחי ועל הדורות הבאים. העלייה הדרמטית בשכיחותן של מחלות סרטן, בעיות פוריות, אוטיזם, השמנה ועוד, מיוחסת לגורמים סביבתיים במובן הרחב. כלומר כל הגורמים שאינם תורשתיים: הסביבה האבעית, סביבת האדם והסביבה החברתית, כולל סביבת עבודה.

התפתחות זו מצריכה שיתופי פעולה בין תחומיים המשלבים את מדעי הבריאות עם מדעי הסביבה.

מטרת הלימודים היא להכשיר מומחים רחבי אופקים בבריאות הציבור בעלי התמחות במדעי הסביבה אשר תאפשר להם להוביל מחקרים ופעילות בתחום בריאות הסביבה עם מומחים ממדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי החברה, חקלאות ועוד. ההתמחות תיתן מענה לצרכים באקדמיה, במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ופרטיים ובחברות. לאור המגוון הרחב של תלמידי MPH, התכנית מתאימה לבוגרי תואר ראשון מכל הפולטאות.

תואר שני בבריאות הציבור

 

תכנית הלימודים במגמת בריאות וסביבה

הסטודנטים ל MPH, במסלול בריאות וסביבה ישלימו את לימודי תכנית ה -MPH ובנוסף ילמדו את לימודי המסלול. ניתן ללמוד בנסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי.

מסלול מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי חובה נוספים - 4 נ"ז.

עבודת גמר מחקרית.

סה"כ נ"ז במסלול המחקרי: 36.

מסלול לא מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי בחירה - 12 נ"ז.

מבחן גמר.

סה"כ נ"ז במסלול הלא מחקרי: 44.

 

קורסים

כל תלמיד חייב להשתתף בקורסי מבוא (ללא נ"ז) אשר יתקיימו בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

תלמידי התכנית ירכשו ידע ומיומנות בשיטות מחקר ובמגוון תחומי בריאות הציבור: ביו-סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה, ארגון, מנהל וכלכלת בריאות, קידום בריאות וחברה; מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמה המולקולרית. הלימוד בכיתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר. הלימודים בבריאות הציבור יתקיימו בפקולטה לרפואה בקמפוס עין כרם של האוניברסיטה העברית והדסה.

קורסי חובה בבריאות הציבור - כללי (20 נ"ז)

98471 מבוא לבריאות הציבור (0 נ"ז)

98424 שיטות סטטיסטיות בבריאות הציבור (4 נ"ז)

98430 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1 (2 נ"ז)

98405 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)

98406 ארגון ומינהל (2 נ"ז)

קידום בריאות – מבוא (1 נ"ז)

98806 כלכלת בריאות (2 נ"ז)

98431 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2 (2 נ"ז)

98482 קידום בריאות (2 נ"ז)

98408 היבטים סוציולוגים של בריאות וחולי (2 נ"ז)

חובה להתמחות במדעי הסביבה (12 נ"ז)

89775 מבוא למדעי הסביבה (4 נ"ז)

98409 בריאות העובד והסביבה (2 נ"ז)

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה (2 נ"ז)

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב (2 נ"ז)

40942 מבוא לממ"ג (GIS) (2 נ"ז)

מסלול מחקרי (חובה, סך הכל 4 נ"ז):

98448 רגרסיה לוגיסטית (2 נ"ז)

98437 פגישות מחקר (2 נ"ז)

בחירה למסלול הלא מחקרי (אחד משניים):

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה (2 נ"ז)

49601 דיני סביבה (2 נ"ז)

10 נ"ז נוספים, בחירה מתוך קורסי ה - MPH

 

היסטוריה סביבתית

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ביחד עם הפקולטה למדעי הרוח החליטו לחשוף לסטודנטים לתואר שני את הפן ההיסטורי-ארכאולוגי של סביבה. במסגרת זו, בנה פרופ' רוני אלנבלום קורס חדש בנושא היסטוריה סביבתית שיהיה פתוח לתלמידי תואר שני מהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה למדעי החברה ותלמידי פקולטות נוספות המתעניינים בהרחבה לתחום.הקורס יועבר כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

שיתוף הפעולה בין בית הספר והפקולטה למדעי הרוח צפוי להתרחב לקראת שנת הלימודים תש"פ בכוונה לפתוח התמחות בהיסטוריה סביבתית.