נושאי מחקר במרכז רינג

Reserch Fields at The Ring Center for Environmental Interdesciplinary Reserch (Partial list)

Development of Environmental Databases

Climate Change: Developing Tools for Environment Monitoring

Climate Change: Impact on Water Resources and Socio-Economic Responses

Human Health and Air Pollution

Middle East Cooperation in Environment Research

Sustainable Transportation in the Middle East

Remediation of Soil and Sediment Pollution: Metals and Organic Compounds

Recycling and Use of Polluted and Saline Water

Isotopes in Environmental Research

Earthquake Research

Management of Shared Groundwater Resources

Cost-Benefit Analysis of Environmental Issues

Reduction of Pesticide and Herbicide Use

Marine and Coastal Degradation

Desertification

Biodiversity: Patterns of Change in the Fauna and Flora in Response to Climate Change

Microbial Biodiversity

Oxidative Stress: Responses and Protection

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

Avner Adin - water reclamationadin@vms.huji.ac.il
Amotz Agnon - geologyamotz@cc.huji.ac.il
Aharonov Einat - geologyeinatah@mail.huji.ac.il
Amrani Alon - geochemistryalon.amrani@mail.huji.ac.il
Zeev Aizenshtat - organic chemistryzeev@vms.huji.ac.il
Alon Angert - geologyangert@cc.huji.ac.il
Shimshon Belkin - applied environmental microbiologyshimshon@vms.huji.ac.il
Guy Bloch - Ecology, Evolution & Behaviorbloch@mail.huji.ac.il
Yehuda Cohen - microbial ecologyyehucoh@vms.huji.ac.il
Yehouda Enzel - geology and geomorphologyyenzel@vms.huji.ac.il
Yigal Erel - geochemistryyerel@vms.huji.ac.il
Jonathan Erez - oceanographyerez@vms.huji.ac.il
Carynelisa Erlick-Haspel - geologycaryn@vms.huji.ac.il
Jay Fineberg - physicsjay@vms.huji.ac.il
Amazia Genin - marine biologyamatzia@vms.huji.ac.il
Haim Gvirtzman - hydrologyhaimg@vms.huji.ac.il
Joseph Heller - ecologyheller@vms.huji.ac.il
Ronen Kadmon - ecologykadmon@vms.huji.ac.il
Aaron Kaplan - botanyaaronka@vms.huji.ac.il
Batsheva Kerem - geneticskerem@cc.huji.ac.il
Nir Keren - plant sciencesnirkeren@vms.huji.ac.il
Alexander Khain - cloud physics and atmospheric sciencekhain@vms.huji.ac.il
Boaz Lazar - oceanography and geochemistryboazl@vms.huji.ac.il
Ovadia Lev - environmental chemistryovadia@vms.huji.ac.il
Alex Levine - botanyalexl@mail.ls.huji.ac.il
Menahem Luria - atmospheric chemistryMenachem.Luria@huji.ac.il
Boaz Luz - oceanography and geochemistryboaz@vms.huji.ac.il
Daniel Mandler - electrochemistry, inorganic chemistrymandler@vms.huji.ac.il
Ari Matmon - geology arimatmon@cc.huji.ac.il
Alan Matthews - geochemistryalan@vms.huji.ac.il
Ran Nathan - ecologyrnathan@cc.huji.ac.il
Oded Navon - geologyoded@vms.huji.ac.il
Aharon Oren - microbial ecologyorena@cc.huji.ac.il
Oren Ostersetzer-Biran - Plant Sciencesoren.ostersetzer@mail.huji.ac.il
Nathan Paldor - atmospheric science and oceanographypaldor@vms.huji.ac.il
 Yossi Paltiel - Applied Physicspaltiel@mail.huji.ac.il
Michael Paul - physics, radiogenic isotopespaul@vms.huji.ac.il
Rivka Rabinovich - Paleoecologyrivka@vms.huji.ac.il
Meital Reches - ChemistryMeital.Reches@mail.huji.ac.il
Zeev Reches - geologyreches@vms.huji.ac.il
Daniel Rosenfeld - atmospheric sciencedaniel.rosenfeld@huji.ac.il
Ron Shaar - geology, magnetismron.shaar@mail.huji.ac.il
Yeala Shaked - geologyyshaked@vms.huji.ac.il
Avi Shmida - ecologybatya@vms.huji.ac.il
Avraham Starinsky - geochemistry and hydrogeologystari@vms.huji.ac.il
Adi Torfstein - geochemistry, geology, oceanography

adi.torf@mail.huji.ac.il

Uri Wormser - toxicologywormser@cc.huji.ac.il

 

חברי מרכז רינג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 

Aliza Fleischer - economicsfleische@agri.huji.ac.il
Abraham Sztejnberg - plant pathology and microbiologyabraham@agri.huji.ac.il
Ami Arieli - animal sciencesarieli@agri.huji.ac.il
Amos Banin - soil sciencesbanin@agri.huji.ac.il
Benny Chefetz - soil scienceschefetz@agri.huji.ac.il
Baruch Rubin - weed sciencerubin@agri.huji.ac.il
Boaz Yuval - entomologyyuval@agri.huji.ac.il
Edouard Jurkevitch - microbiologyjurkevi@agri.huji.ac.il
Eli Feinerman - economics and managementfeiner@agri.huji.ac.il
Elisha Tel Or - botanytelor@agri.huji.ac.il
Eyal Klement - Epidemiology and Public HealthKLEMENT@agri.huji.ac.il
Gad Baneth - veterinary medicinebaneth@agri.hiji.ac.il
Haim Rabinowitch - plant breedingrabin@agri.huji.ac.il
Jaime Kigel - agricultural botany, plant ecologykigel@agri.huji.ac.il
Jose Gruenzweig - plant ecology, forestryjose@agri.huji.ac.il
Jaap van Rijn - aquaculturevanrijn@agri.huji.ac.il
Moshe Coll - entomologycoll@agri.huji.ac.il
Moshe Shenker- soil sciencesshenker@agri.huji.ac.il
Nava Moran - botanymorana@agri.huji.ac.il
Nimrod Schwartz - Soil Hydrologynimrod.schwartz@mail.huji.ac.il
Oded Yarden - plant pathologyOded.Yarden@huji.ac.il 
Ran Holtzman - soil sciencesholtzman.ran@mail.huji.ac.il
Rony Wallach - soil and water, irrigation systemswallach@agri.huji.ac.il
Shai Morin -  Insect-plant and insect-environment interactionsshai.morin@mail.huji.ac.il
Shimon Mayak - horticulturemayaks@agri.huji.ac.il
Shlomo Nir - soil sciencesnir1@agri.huji.ac.il
Tamar Polubesova (fellow) - soil sciencespolubeso@agri.huji.ac.il
Uri Shani - irrigation and hydrologyshuri@agri.huji.ac.il
Yacov Tsur- economicstsur@agri.huji.ac.il
Yael Mandelik - entomology, nature conservationmandelik@agri.huji.ac.il
Yair Mau - Soil and Water Sciencesyair.mau@mail.huji.ac.il
Yitzhak Hadar - microbiologyhadar@agri.huji.ac.il
Yona Chen - soil sciencesyonachen@agri.huji.ac.il

Menachem Moshelion - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

menachem.moshelion@mail.huji.ac.il

Zvi Peleg - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

zvi.peleg@mail.huji.ac.il
Eran Tas - Agrometeorology: soil-plant-atmosphere continuum, Atmospheric chemistry, Air pollution, Cloud microphysicseran.tas@mail.huji.ac.il

 

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למדעי החברה

 

Uri Dayan - atmospheric science and climatologymsudayan@mscc.huji.ac.il
Avner de-Shalit - political sciencemsads@mscc.huji.ac.il
Eran Feitelson - geography and environmental managementmsfeitel@mscc.huji.ac.il
Daniel Felsenstein - geographymsdfels@mscc.huji.ac.il
Itay Fischhendler - geography and environmental managementfishi@mscc.huji.ac.il
Amos Frumkin - geography and climate changemsamos@mscc.huji.ac.il
Lior Herman - Energy and Plitics, Energy and Polotical Economylior.herman@mail.huji.ac.il
Noam Levin - remote sensingnoamlevin@mscc.huji.ac.il
Efrat Morin - climatologymsmorin@mscc.huji.ac.il
Moshe Pollak - statisticsmsmp@mscc.huji.ac.il
Ilan Salomon - geography, transportation, and policymsilans@mscc.huji.ac.il
Gillad Rosen - Urban regeneration, governance, social justicegillad.rosen@mail.huji.ac.il
Keren Tenenboim-Weinblatt - Communication and JournalismKeren.tw@mail.huji.ac.il
Morris Teubal - economicsmsmorris@mscc.huji.ac.il

 

 

 

 

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה לרפואה ורפואת שיניים

 

Michal Horowitz - environmental physiologyhorowitz@cc.huji.ac.il
Elihu Richter- environmental and occupational medicineelir@cc.huji.ac.il
Francesca Levi-Schaffer - respiratory diseasesfls@cc.huji.ac.il
Sigal Ben Yehuda - Microbiology and Molecular Geneticssigalb@ekmd.huji.ac.il
 Hagai Levine - Environmental Healthhlevine@hadassah.org.il
Orly Manor - School of Public Healthorlyma@ekmd.huji.ac.il
Stefan Rokem- microbiology and biotechnologyrokem@cc.huji.ac.il
Raanan Raz - Environmental exposures and brain developmentraananr@ekmd.huji.ac.il

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למדעי הרוח

חברי מרכז רינג - הפקולטה למשפטים

חברי מרכז רינג - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

Itay Greenspan - Environmental NGOs and Environmental Behavior  itaygree@mail.huji.ac.il