מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה

ישראל מתמודדת עם בעיות של איכות סביבה ושמירת טבע קיצוניות, בגלל תנאי אקלים באזור, צפיפות אוכלוסיה מהגבוהות בעולם וקצב עיור מואץ. פתרון הבעיות המתעוררות דורש גישות המבוססות על מחקר בין-תחומי איכותי ביותר.למטרה זו הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים מרכז רינג - מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה. המרכז מקדם פעילות אקדמית מגוונת בנושאי סביבה ע"י ארגון כנסים, קורסים מתקדמים ותמיכה במחקרים. מרכז רינג מאגד חוקרים מפקולטות שונות: מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה, חקלאות, מזון וסביבה, ומשפטים. 

ועדה אקדמית מרכז רינג

הועדה האקדמית של מרכז רינג הינה הועדה האקדמית של בית הספר המתקדם ללימודי סביבה.

הגשת בקשות למענקי מחקר מקרן רינג 

מדי שנה מממנת הקרן פרוייקטים חדשים רב-תחומיים בנושאי סביבה, אקולוגיה ואטמוספירה, ובכלל זאת בנושאי משפט ומדיניות סביבתיים. קול קורא יוצא מדי שנה ומפורסם בקרב חברי מרכז רינג.

סיוע במימון כנסים בנושאי סביבה

מרכז רינג מסייע בסכומים מוגבלים לכנסים בנושאי סביבה, בדגש על כנסים בעלי ניראות ציבורית ובעלי עניין למגוון רחב של חוקרים. 

 

 

 

נושאי מחקר במרכז רינג

Reserch Fields at The Ring Center for Environmental Interdesciplinary Reserch (Partial list)

Development of Environmental Databases

Climate Change: Developing Tools for Environment Monitoring

Climate Change: Impact on Water Resources and Socio-Economic Responses

Human Health and Air Pollution

Middle East Cooperation in Environment Research

Sustainable Transportation in the Middle East

Remediation of Soil and Sediment Pollution: Metals and Organic Compounds

Recycling and Use of Polluted and Saline Water

Isotopes in Environmental Research

Earthquake Research

Management of Shared Groundwater Resources

Cost-Benefit Analysis of Environmental Issues

Reduction of Pesticide and Herbicide Use

Marine and Coastal Degradation

Desertification

Biodiversity: Patterns of Change in the Fauna and Flora in Response to Climate Change

Microbial Biodiversity

Oxidative Stress: Responses and Protection

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

 

Avner Adin - water reclamationadin@vms.huji.ac.il
Amotz Agnon - geologyamotz@cc.huji.ac.il
Aharonov Einat - geologyeinatah@mail.huji.ac.il
Amrani Alon - geochemistryalon.amrani@mail.huji.ac.il
Zeev Aizenshtat - organic chemistryzeev@vms.huji.ac.il
Alon Angert - geologyangert@cc.huji.ac.il
Shimshon Belkin - applied environmental microbiologyshimshon@vms.huji.ac.il
Guy Bloch - Ecology, Evolution & Behaviorbloch@mail.huji.ac.il
Yehuda Cohen - microbial ecologyyehucoh@vms.huji.ac.il
Yehouda Enzel - geology and geomorphologyyenzel@vms.huji.ac.il
Yigal Erel - geochemistryyerel@vms.huji.ac.il
Jonathan Erez - oceanographyerez@vms.huji.ac.il
Carynelisa Erlick-Haspel - geologycaryn@vms.huji.ac.il
Jay Fineberg - physicsjay@vms.huji.ac.il
Amazia Genin - marine biologyamatzia@vms.huji.ac.il
Haim Gvirtzman - hydrologyhaimg@vms.huji.ac.il
Joseph Heller - ecologyheller@vms.huji.ac.il
Ronen Kadmon - ecologykadmon@vms.huji.ac.il
Aaron Kaplan - botanyaaronka@vms.huji.ac.il
Batsheva Kerem - geneticskerem@cc.huji.ac.il
Nir Keren - plant sciencesnirkeren@vms.huji.ac.il
Alexander Khain - cloud physics and atmospheric sciencekhain@vms.huji.ac.il
Boaz Lazar - oceanography and geochemistryboazl@vms.huji.ac.il
Ovadia Lev - environmental chemistryovadia@vms.huji.ac.il
Alex Levine - botanyalexl@mail.ls.huji.ac.il
Menahem Luria - atmospheric chemistryMenachem.Luria@huji.ac.il
Boaz Luz - oceanography and geochemistryboaz@vms.huji.ac.il
Daniel Mandler - electrochemistry, inorganic chemistrymandler@vms.huji.ac.il
Ari Matmon - geology arimatmon@cc.huji.ac.il
Alan Matthews - geochemistryalan@vms.huji.ac.il
Ran Nathan - ecologyrnathan@cc.huji.ac.il
Oded Navon - geologyoded@vms.huji.ac.il
Aharon Oren - microbial ecologyorena@cc.huji.ac.il
Oren Ostersetzer-Biran - Plant Sciencesoren.ostersetzer@mail.huji.ac.il
Nathan Paldor - atmospheric science and oceanographypaldor@vms.huji.ac.il
 Yossi Paltiel - Applied Physicspaltiel@mail.huji.ac.il
Michael Paul - physics, radiogenic isotopespaul@vms.huji.ac.il
Rivka Rabinovich - Paleoecologyrivka@vms.huji.ac.il
Meital Reches - ChemistryMeital.Reches@mail.huji.ac.il
Zeev Reches - geologyreches@vms.huji.ac.il
Daniel Rosenfeld - atmospheric sciencedaniel.rosenfeld@huji.ac.il
Ron Shaar - geology, magnetismron.shaar@mail.huji.ac.il
Yeala Shaked - geologyyshaked@vms.huji.ac.il
Avi Shmida - ecologybatya@vms.huji.ac.il
Avraham Starinsky - geochemistry and hydrogeologystari@vms.huji.ac.il
Adi Torfstein - geochemistry, geology, oceanography

adi.torf@mail.huji.ac.il

Uri Wormser - toxicologywormser@cc.huji.ac.il

 

חברי מרכז רינג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 

Aliza Fleischer - economicsfleische@agri.huji.ac.il
Abraham Sztejnberg - plant pathology and microbiologyabraham@agri.huji.ac.il
Ami Arieli - animal sciencesarieli@agri.huji.ac.il
Amos Banin - soil sciencesbanin@agri.huji.ac.il
Benny Chefetz - soil scienceschefetz@agri.huji.ac.il
Baruch Rubin - weed sciencerubin@agri.huji.ac.il
Boaz Yuval - entomologyyuval@agri.huji.ac.il
Edouard Jurkevitch - microbiologyjurkevi@agri.huji.ac.il
Eli Feinerman - economics and managementfeiner@agri.huji.ac.il
Elisha Tel Or - botanytelor@agri.huji.ac.il
Eyal Klement - Epidemiology and Public HealthKLEMENT@agri.huji.ac.il
Gad Baneth - veterinary medicinebaneth@agri.hiji.ac.il
Haim Rabinowitch - plant breedingrabin@agri.huji.ac.il
Jaime Kigel - agricultural botany, plant ecologykigel@agri.huji.ac.il
Jose Gruenzweig - plant ecology, forestryjose@agri.huji.ac.il
Jaap van Rijn - aquaculturevanrijn@agri.huji.ac.il
Moshe Coll - entomologycoll@agri.huji.ac.il
Moshe Shenker- soil sciencesshenker@agri.huji.ac.il
Nava Moran - botanymorana@agri.huji.ac.il
Nimrod Schwartz - Soil Hydrologynimrod.schwartz@mail.huji.ac.il
Oded Yarden - plant pathologyOded.Yarden@huji.ac.il 
Ran Holtzman - soil sciencesholtzman.ran@mail.huji.ac.il
Rony Wallach - soil and water, irrigation systemswallach@agri.huji.ac.il
Shai Morin -  Insect-plant and insect-environment interactionsshai.morin@mail.huji.ac.il
Shimon Mayak - horticulturemayaks@agri.huji.ac.il
Shlomo Nir - soil sciencesnir1@agri.huji.ac.il
Tamar Polubesova (fellow) - soil sciencespolubeso@agri.huji.ac.il
Uri Shani - irrigation and hydrologyshuri@agri.huji.ac.il
Yacov Tsur- economicstsur@agri.huji.ac.il
Yael Mandelik - entomology, nature conservationmandelik@agri.huji.ac.il
Yair Mau - Soil and Water Sciencesyair.mau@mail.huji.ac.il
Yitzhak Hadar - microbiologyhadar@agri.huji.ac.il
Yona Chen - soil sciencesyonachen@agri.huji.ac.il

Menachem Moshelion - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

menachem.moshelion@mail.huji.ac.il

Zvi Peleg - Plant Sciences and Genetics in Agriculture

zvi.peleg@mail.huji.ac.il
Eran Tas - Agrometeorology: soil-plant-atmosphere continuum, Atmospheric chemistry, Air pollution, Cloud microphysicseran.tas@mail.huji.ac.il

 

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למדעי החברה

 

Uri Dayan - atmospheric science and climatologymsudayan@mscc.huji.ac.il
Avner de-Shalit - political sciencemsads@mscc.huji.ac.il
Eran Feitelson - geography and environmental managementmsfeitel@mscc.huji.ac.il
Daniel Felsenstein - geographymsdfels@mscc.huji.ac.il
Itay Fischhendler - geography and environmental managementfishi@mscc.huji.ac.il
Amos Frumkin - geography and climate changemsamos@mscc.huji.ac.il
Lior Herman - Energy and Plitics, Energy and Polotical Economylior.herman@mail.huji.ac.il
Noam Levin - remote sensingnoamlevin@mscc.huji.ac.il
Efrat Morin - climatologymsmorin@mscc.huji.ac.il
Moshe Pollak - statisticsmsmp@mscc.huji.ac.il
Ilan Salomon - geography, transportation, and policymsilans@mscc.huji.ac.il
Gillad Rosen - Urban regeneration, governance, social justicegillad.rosen@mail.huji.ac.il
Keren Tenenboim-Weinblatt - Communication and JournalismKeren.tw@mail.huji.ac.il
Morris Teubal - economicsmsmorris@mscc.huji.ac.il

 

 

 

 

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה לרפואה ורפואת שיניים

 

Michal Horowitz - environmental physiologyhorowitz@cc.huji.ac.il
Elihu Richter- environmental and occupational medicineelir@cc.huji.ac.il
Francesca Levi-Schaffer - respiratory diseasesfls@cc.huji.ac.il
Sigal Ben Yehuda - Microbiology and Molecular Geneticssigalb@ekmd.huji.ac.il
 Hagai Levine - Environmental Healthhlevine@hadassah.org.il
Orly Manor - School of Public Healthorlyma@ekmd.huji.ac.il
Stefan Rokem- microbiology and biotechnologyrokem@cc.huji.ac.il
Raanan Raz - Environmental exposures and brain developmentraananr@ekmd.huji.ac.il

 

חברי מרכז רינג - הפקולטה למדעי הרוח

חברי מרכז רינג - הפקולטה למשפטים

חברי מרכז רינג - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

Itay Greenspan - Environmental NGOs and Environmental Behavior  itaygree@mail.huji.ac.il