תואר שלישי

תלמיד מחקר המבצע עבודת מחקר לה קשר ישיר לתחומי הסביבה מוזמן להירשם גם לבית הספר המתקדם ללימודי סביבה. ההרשמה הינה או לבית הספר כחוג ראשי או במקביל לחוג ראשי אחר.

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מעשיר את הידע של הסטודנט בתחומי סביבה על ידי סדנאות וקורסים המתמקדים בראיה רוחבית של תחום הסביבה. הסדנה המובילה לתלמידי דוקטראט בתחום הינה קורס 49610 - סדנת תלמידי מחקר בתחומי הסביבה: מהלך הלימודים לתואר שלישי מדגיש התמחות. אך בפועל חוקרים בתחומי הסביבה השונים נדרשים יותר ויותר לעבוד בצוותים רב-תחומיים, ולהציג את הצעות ותוצאות המחקר שלהם בפני קהל רב-תחומי.  בכדי לפתח את היכולות הרב-תחומיות, ברמה הגבוהה ביותר, בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מציע סדנה לתלמידי מחקר. הסדנה מתנהלתבשלושה ימים מרוכזים, שקודמת להם פגישת היכרות במהלך סמסטר ב'.  בכל אחד מהימים התלמידים שומעים הרצאת אורח, קוראים ודנים במאמרי מפתח בשיטת "חברותא", ומציגים את עבודתם בפני כלל התלמידים והמורים. הצגות אלו משמשות כבסיס לדיוני עומק בנושאי העבודה של התלמידים. בנוסף, מתקים חצי יום סיור. השתתפות בסדנה זו היא חובה לתלמידי מחקר הרשומים בביה"ס. תלמידי מחקר אשר חוקרים בתחומי הסביבה אך אינם רשומים לבית הספר, מתקבלים בברכה לסדנה.

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מעניק מדי שנה מלגות הצטיינות לדוקטורנטים. לשם קבלת המלגה על הסטודנטים להיות רשומים בבית הספר. 

תלמידי מחקר מתחומי סביבה מגוונים רשאים להירשם לסדנאות וקורסים אותם מעניק בית הספר המתקדם ללימודי סביבה. הסדנאות והקורסים פתוחים לתלמידי מחקר מהפקולטות השונות ביניהם: מדעי הטבע, רפואה, חקלאות, מדעי החברה והרוח, משפטים ועוד.

הקבלה ללימודי דוקטורט מתבצעת ברשות לתלמידי מחקר על פי תקנון האוניברסיטה העברית. התקנון מפרט את תנאי הקבלה, מבנה הלימודים, משך הלימודים והליכי הגשת עבודת המחקר ושיפוטה.

תכנית הלימודים של כל תלמיד הינה אישית, ונקבעת במשותף ע"י התלמיד, מדריכו לדוקטורט, והועדה המלווה הממונה על ידי הרשות לתלמידי מחקר.

משרדי הרשות לתלמידי מחקר: בניין המינהלה (שרמן) בגבעת רם, חדר 303, טלפון: 02-6584701