דבר ראש בית הספר

 

ישראל היא מהמדינות הצפופות  בעולם.  קצב גידול האוכלוסיה בה עולה על כל מדינה מפותחת אחרת.  מעבר לכך, אינטנסיביות הפעילות האנושית בה, ובכלל זאת פעילות מערכת הביטחון, חריגה בכל קנה מידה.  ישראל היא גם מהמדינות המגוונות בעולם – בין יבשות, על נתיב נדידת ציפורים מרכזי, בין הים האדום, שהוא שלוחה של האוקיינוס ההודי, והים התיכון, ויש בה שונות פיסיוגרפית רחבה בשטח מצומצם.  הלחצים  על הסביבה בישראל הם חריגים, ומהווים במקרים רבים תקדים לצפוי במקומות רבים בעולם.   לכן ניתן לראות בישראל מעבדה יוצאת דופן לניתוח תהליכים סביבתיים, ובייחוד יחסי אדם-סובב.  אך רגישות סביבתית אינה תולדה רק של לחצים, אלא גם של היכולת להתמודד עם לחצים אלו.  בעוד שברור שהלחצים על הסובב יגברו, בישראל כבעולם, היכולת להתמודד עם לחצים אלו היא תולדה של מחקר ופיתוח הידע.  כמדינה הנמצאת בחזית הלחצים ישראל משמשת גם כמעבדה לניתוח האפשרויות ויכולות להתמודד עם הלחצים הסביבתיים.

יכולת ההתמודדות עם לחצים סביבתיים מבוססת על לימודים אקדמיים מתקדמים.  ההכרה בכך היא שהובילה להקמת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית.  מטרת בית הספר היא לפתח את יכולת ההתמודדות עם בעיות סביבתיות, בישראל ובעולם.  ההתמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת שילוב בין דיסציפלינות רבות.  לכן התמודדות עם בעיות סביבתיות מצריכה שיתוף פעולה בין מומחים מתחומי דעת שונים.  אך ההכשרה האקדמית, ברובה, היא דיסציפלינרית, כאשר התלמידים הולכים ומתמחים במהלך לימודיהם.  כתוצאה מכך, יש ניגוד מובנה בין ההכשרה הנדרשת בכדי לרכוש את המומחיות המאפשרת להתמודד עם בעיות סביבתיות, לבין המבט הרחב וההבנה הנרחבת הנדרשים בכדי לעבוד ולחקור ביעילות בצוותים רב-תחומיים.

 

בית הספר בא להתמודד עם המתח המובנה הזה על ידי הקניית תובנות משותפות לתכניות לימוד מתמחות.  לכן תלמידי בית הספר נדרשים להתקבל לאחת מתכניות הלימוד העיוניות בפקולטות השונות, ובמקביל להירשם לבית הספר.  בין כל התכניות הנכללות במסגרת בית הספר יש קשרי גומלין.  הליבה המשותפת לכל התכניות תהפוך את מוסמכי בית הספר למומחים רחבי אופקים המסוגלים לפעות בסובב רב-תחומי ולהוביל צוותים רב-תחומיים בכדי להתמודד עם הבעיות הסביבתיות הבוערות והמורכבות ביותר.

בית הספר פתח את שעריו בשנה"ל תשע"ג.  כעת אנו מחפשים תלמידים מצטיינים שהם בעלי רקע תחומי איתן, סקרנות ונכונות לקחת חלק בבניית תכנית חדשה אשר תשנה את פני ההכשרה של המומחים המובילים בתחומי הסביבה בישראל ובעולם.  בנוסף, בית הספר יפתח סדנאות לדוקטורנטים שיאפשרו להם להרחיב את תחומי מחקרם, ולהכינם ליום שלאחר סיום הדוקטורט, כאשר ידרשו להצטרף לצוותי מחקר רב-תחומיים ולקשר את מחקריהם לאלו של חוקרים מובילים בתחומים סביבתיים אחרים.

אני קורא לכן לכל המעוניינים להתמודד עם הבעיות הסביבתיות שעומדות בפני ישראל והעולם להצטרף למאמץ זה בבית הספר.

בברכה ולהתראות

פרופ' ערן פייטלסון, ממקימי ביה"ס וראש ביה"ס עד אוקטובר 2018

פרופ' יעל מישאל, המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות - ראשת ביה"ס החל מאוטובר 2018