תואר ראשון

 

באוניברסיטה העברית שלושה מסלולים עיקריים בהם ניתן ללמוד לימודי סביבה בתואר הראשון.

במסגרת הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: החוג למדעי הסביבה.

במסגרת זו יש לשלב במקביל ללימודים בחוג, חוג נוסף אשר יכול להינתן במתכונת מצומצמת. ישנם מספר שילובים אפשריים ביניהם: משפטים, מדעי החיים, פיסיקה וכימיה, מדעי כדור הארץ ועוד.

לחצו לפרטים מלאים על התכנית מדעי הסביבה לתואר ראשון

במסגרת הפקולטה למדעי החברה מוצעת החל משנת הלימודים תשע"ח תכנית חדשה: נתיבים לתכנון וסביבה. התכנית מוצעת לסטודנטים מצטיינים ומהותה לאפשר לימודי תואר בוגר ותואר מוסמך תוך ארבע שנות לימוד. התכנית מאפשרת המשך ישיר של תואר בוגר לתואר מוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי" או למוסמך ב"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה", במסלול מחקרי או לא מחקרי.

במסגרת הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

1. מוצעת חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה

2. מוצעת תכנית משותפת בלימודי שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים

לימודי הסביבה לתואר שני באוניברסיטה אינם מחייבים את המסלול של תואר ראשון בלימודי סביבה אשר ניתן בפקולטאות של מתמטיקה ומדעי הטבע וחקלאות, מזון וסביבה.