מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה

ישראל מתמודדת עם בעיות של איכות סביבה ושמירת טבע קיצוניות, בגלל תנאי אקלים באזור, צפיפות אוכלוסיה מהגבוהות בעולם וקצב עיור מואץ. פתרון הבעיות המתעוררות דורש גישות המבוססות על מחקר בין-תחומי איכותי ביותר.למטרה זו הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים מרכז רינג - מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה. המרכז מקדם פעילות אקדמית מגוונת בנושאי סביבה ע"י ארגון כנסים, קורסים מתקדמים ותמיכה במחקרים. מרכז רינג מאגד חוקרים מפקולטות שונות: מדעי הטבע, רפואה, מדעי החברה, חקלאות, מזון וסביבה, ומשפטים. 

 

קול קורא - הגשת בקשות למענקי מחקר מקרן רינג לשנת 2015

הקרן תממן פרוייקטים חדשים רב-תחומיים בנושאי סביבה, אקולוגיה ואטמוספירה, ובכלל זאת בנושאי משפט ומדיניות סביבתיים.

לקול הקורא המלא: הגשת בקשות למענקי מחקר מקרן רינג

 

קול קורא למימון כנסים - מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה

מרכז רינג מסייע בסכומים מוגבלים לכנסים בנושאי סביבה, בדגש על כנסים בעלי ניראות ציבורית ובעלי עניין למגוון רחב של חוקרים. בקשות לסיוע יש להפנות לגב' ליאורה חבר, מייל:  liorah@savion.huji.ac.il